Wat vindt u van onze dienstverlening?

3 maart 2020

Bij Viveste zetten we ons in voor tevreden huurders en het verbeteren van onze dienstverlening. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Daarom meten wij onder onze huurders regelmatig hoe zij onze dienstverlening ervaren. U kunt hierover een email ontvangen of gebeld worden met de vraag om een vragenlijst in te vullen.

Onderzoeksbureau KWH voert voor Viveste enquêtes uit

KWH is het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. Zij helpen corporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doen ze door voor ruim 150 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken.

Wat vindt u bijvoorbeeld van:

  • het contact met Viveste
  • de informatie die u ontvangt
  • hoe reparaties of onderhoud worden uitgevoerd?

KWH kan u benaderen om een vragenlijst in te vullen. Door uw antwoorden weet Viveste waar u tevreden over bent, wat u belangrijk vindt en wat er beter kan. Zo kunnen wij onze dienstverlening steeds aanpassen en verbeteren.

U kunt een e-mail ontvangen of gebeld worden om een vragenlijst in te vullen
Huurt u bij Viveste? Dan kunt u een e-mail ontvangen of u kunt gebeld worden met de vraag om een vragenlijst in te vullen. Het is uw keuze of u dit doet. De e-mails worden verzonden door DESAN. Dit is het onderzoeksbureau waarmee KWH samenwerkt. U kunt ervan uitgaan dat zowel Viveste, als DESAN, als KWH zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven anoniem.

Meer informatie vindt u op de website KWH.