Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Wat is woonfraude?

Het is de bedoeling dat de mensen met wie wij een huurovereenkomst hebben, zelf in de woning wonen. Helaas komt het voor dat een woning wordt bewoond door iemand anders dan onze huurder. Of dat de woning wordt gebruikt voor andere zaken dan wonen. Denk aan woonfraude als de huurder(s):

 • De woning Illegaal onderverhuurd aan andere mensen zonder onze toestemming.
 • De woning gebruikt voor het maken of verkopen van drugs of prostitutie.
 • Het ontvangen van post, zonder er te wonen (leegstand). Bijvoorbeeld voor uitkeringsfraude, de huurder krijgt een bijstandsuitkering en/of huurtoeslag, maar in werkelijkheid verblijft hij nog bij zijn ex-echtgenoot en heeft hier geen recht op.
 • Zijn huurwoning ruilt zonder onze toestemming.
 • De huurwoning gebruikt als opslagplaats of als bedrijfsruimte.

Waarom sporen wij woonfraude op?

De woningmarkt is krap en voor een huurwoning is een jarenlange wachtlijst. De spelregels zorgen ervoor dat woningzoekenden op een eerlijke en rechtvaardige manier in aanmerking komen voor een huurwoning. Met het opsporen van woonfraude, komen er woningen vrij voor verhuur. En daar hebben woningzoekenden dus voordeel bij. Opsporen van woonfraude verbetert daarnaast ook vaak de leefbaarheid in uw buurt. En wat denkt u dat het gevaar is als naast uw woning een hennepplantage wordt gehouden?

Sancties bij woonfraude

In het geval van fraude wordt een zware straf opgelegd. Pleegt een huurder woonfraude dan raakt hij in veel gevallen zijn woning kwijt. Ook wordt een boete opgelegd. De gevolgen van woonfraude zijn door ons vastgelegd in de Algemene voorwaarden die onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.

Hoe herken ik woonfraude?

Met hulp kunnen wij woonfraude beter opsporen. Daarom geven we je tips om woonfraude te herkennen.

 • Er is (bijna) nooit iemand in de woning te zien.
 • Of er zijn juist steeds wisselende, onbekende mensen in de woning.
 • De brievenbus van de woning is vol of wordt bijna nooit leeggehaald.
 • Of de brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd, maar door verschillende personen of mensen gaan na het legen gelijk weer weg zonder de woning in te gaan.
 • Bezoek staat vaak na een paar minuten weer buiten.
 • De bewoners willen graag anoniem blijven en zijn moeilijk aanspreekbaar.
 • Verhuizen gebeurt op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld midden in de nacht.
 • Er brandt (bijna) nooit licht in de woning.
 • De gordijnen van de woning zijn altijd dicht.
 • Er is (bijna) nooit iemand in de woning te zien.
 • Of er zijn juist steeds wisselende, onbekende mensen in de woning.
 • De brievenbus van de woning is vol of wordt bijna nooit leeggehaald.
 • Of de brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd, maar door verschillende personen of mensen gaan na het legen gelijk weer weg zonder de woning in te gaan.
 • Bezoek staat vaak na een paar minuten weer buiten.
 • De bewoners willen graag anoniem blijven en zijn moeilijk aanspreekbaar.
 • Verhuizen gebeurt op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld midden in de nacht.
 • Er brandt (bijna) nooit licht in de woning.
 • De gordijnen van de woning zijn altijd dicht.
 • Of de ramen van de woning zijn dichtgeplakt.
 • Er komen vreemde geluiden en/of er komt een vreemde lucht uit de woning.

Vervalsingen papieren

Wanneer u voor het verkrijgen van een woning van ons papieren heeft vervalst of laten vervalsen, dan is dit ook fraude. U heeft dan bewust verkeerde informatie gegeven om voor de woning in aanmerking te komen. Een huurovereenkomst die onder invloed van bedrog en/of dwaling tot stand is gekomen, is vernietigbaar. Viveste doet altijd aangifte van fraude in geschrifte bij de politie en meldt dit bij Woningnet.

Woonfraude? Meld het ons!

Heb je een vermoeden dat er woonfraude in jouw buurt voorkomt? Meld dit dan aan ons! Dit kan anoniem. Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding.

Woonfraude melden? Klik HIER.

Vragen over uw eigen woonsituatie

Het kan zijn dat u, na het lezen van deze tekst, vragen hebt over uw eigen woonsituatie. U gaat bijvoorbeeld voor langere tijd naar het buitenland voor vakantie of werk, u wilt een kamer verhuren of u bent van plan een bedrijf te starten. Neem hierover dan altijd vooraf contact met ons op. Als iemand bij u in huis komt inwonen, meld dit dan schriftelijk bij ons. De inwoner moet zich ook op uw adres inschrijven bij de gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). Hiermee voorkomt u dat u woonfraude pleegt.