Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Warmtekosten

In een aantal van onze gebouwen in Wijk bij Duurstede krijgen huurders warmte en warm water geleverd door stadsverwarming of blokverwarming. Blokverwarming is een gezamenlijke installatie. Er is geen eigen cv-installatie in huis. In dat geval zijn wij, Viveste, de leverancier en hebben we te maken met de Warmtewet.

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet bestaat sinds 1 januari 2014 en beschermt bewoners die zijn aangesloten op gemeenschappelijke verwarming. Zoals stadverwarming of blokverwarming. Bewoners met een cv-ketel kunnen op zoek gaan naar een zo gunstig mogelijke leverancier, wie aangewezen is op gemeenschappelijke verwarming kan dat niet. Daarom beschermt de wet hen tegen te hoge prijzen voor verwarming en warm water, onacceptabele storingen en leveranciers die niet transparant werken. In de wet staat ook dat er een maximumprijs is voor de levering van warmte. De maximumprijs wordt elk jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

Onze tarieven

Hieronder leest u wat onze tarieven in 2019 zijn.

Bezwaar maken tegen de warmtelevering of warmtekosten?

Heeft u bezwaar tegen de manier waarop Viveste de warmte levert? Dan kunt u met uw bezwaar of geschil (verschil van mening tussen u en Viveste) terecht bij de Geschillencommissie Warmtelevering of de Huurcommissie.

De geschillencommissie warmtelevering behandelt alle soorten geschillen over warmtelevering. Het kan dan gaan om geschillen over de prijs, storingen of bemetering. Dit geldt voor alle huurders die verwarming en warm water geleverd krijgen van Viveste. De Huurcommissie behandelt geschillen over de servicekosten, waaronder de warmtekosten. De Huurcommissie overlegt met de Geschillencommissie Warmtelevering, zodat beide partijen dezelfde normen gebruiken.

De Woonbond raadt huurders van een corporatie aan om een geschil over warmtekosten of warmtelevering voor te leggen aan de huurcommissie. Dit geldt voor alle huurders die verwarming en warm water geleverd krijgen van Viveste.