Warmtekosten

In een aantal van onze gebouwen in Wijk bij Duurstede krijgen huurders warmte geleverd door blokverwarming. Blokverwarming is een gezamenlijke installatie. Er is geen eigen cv-installatie in huis.

Warmtewet is per 1 juli 2019 herzien

Vanaf 1 juli 2019 is de warmtewet voor huurders van een woningcorporatie niet meer van toepassing. In de herziene warmtewet maakt de levering van warmte weer onderdeel uit van de huurovereenkomst.

De warmtekosten worden afgerekend op de werkelijke kosten

U betaalt een voorschot voor warmtekosten aan Viveste. Ista zorgt ervoor dat de warmtemeters aan het einde van het stookseizoen (eind juni/begin juli) op afstand worden opgenomen. Viveste geeft de werkelijke kosten aan ISTA door en ISTA maakt de afrekening.

Voor vragen over de afrekening warmtekosten kunt u terecht bij ISTA

ISTA bereikt u op telefoonnummer 010 – 245 57 00

Geschil tussen huurder en Viveste kunt u voorleggen aan de Huurcommissie

De huurcommissie kunt u bereiken op telefoonnummer 1400 op werkdagen tussen 8.00 uur en 20.00 uur.