Voormalige Wijkhuislocatie

Waar is de locatie?
Op de hoek van de Frankenweg/Steenstraat, de locatie waar eerst het Wijkhuis stond, heeft Viveste plannen om circa 45 appartementen te bouwen. Enige tijd geleden heeft de gemeente een grondruil gedaan, Viveste is nu eigenaar van de Wijkhuislocatie. De gemeente werd eigenaar van de voormalige flat aan de Dirk Fockstraat. De flat is gesloopt en op deze locatie zijn woningen gebouwd.

Wat wordt er gebouwd?
In het appartementengebouw worden ongeveer 45 appartementen gebouwd. Het gaat om 9 2-kamerappartementen met een oppervlakte van circa 60 m². En 36 3-kamerappartementen met een oppervlakte van circa 83 m². Op de begane grond zijn de bergingen en is er plek om te parkeren. Alle appartementen zijn bereikbaar via de lift.

Wie gaat er wonen?
De appartementen worden verhuurd met een sociale huurprijs. Ze komen onder andere beschikbaar voor senioren die graag willen verhuizen naar een kleiner huis, jongeren en mensen die onder lichte begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Tijdens de bouw starten we al met de verhuur. We bieden de woningen via WoningNet te huur aan. Zorg ervoor dat u tijdig als woningzoekende bij WoningNet bent ingeschreven.

Wat gebeurt er de komende periode?
Voor de bouw op de Wijkhuislocatie, is het huidige gebouw gesloopt. Een aantal bomen is gekapt en de grond is bouwrijp gemaakt. Om de lege plek op te vullen, hebben we gras gezaaid. Aan de noordzijde, in het trottoir van de Steenstraat (nabij ’t Wijkhuis), wordt een klein deel van het riool en van de waterleiding omgelegd. We proberen eventuele overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Wanneer start-eindigt de nieuwbouw?
Voorlopig zijn we bezig om het ontwerp verder uit te werken. Daarna starten we de procedure om een ontwikkelaar te selecteren. Tijdens deze periode behandelt de gemeente de bestemmingsplanprocedure en wordt vervolgens een omgevingsvergunning aangevraagd. Als we alles op tijd gereed hebben, verwachten we eind 2022 te starten met de bouw. Afhankelijk van het weer, werkzaamheden en onverwachte gebeurtenissen is onze planning dat de bouw in het najaar van 2023 gereed is.

Welke partijen zijn erbij betrokken en wat doen die?
Op dit moment werken we samen met de gemeente om ervoor te zorgen dat alle voorbereidingen goed verlopen.

Hoe blijft u op de hoogte over de plannen?
Op deze projectsite plaatsen we meer informatie over het project. Wilt u op de hoogte blijven, stuurt u dan een mail naar info@viveste.nl met vermelding van nieuwsbrief Wijkhuis. Zodra wij u meer kunnen melden over het project, zorgen wij dat u de informatie ontvangt.  

Deze informatie is zorgvuldig opgesteld. Toch kunnen we niet voorkomen dat er onvolkomenheden in staan. U kunt aan de informatie en de getoonde beelden geen rechten ontlenen. Beelden mogen alleen na onze goedkeuring door derden worden gepubliceerd.