Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Viveste maakt prestatieafspraken 2020

13 december 2019

Afgelopen week hebben de betrokken partijen (gemeenten, huurdersvertegenwoordigingen en Viveste) een handtekening gezet onder de Prestatieafspraken voor 2020. Goede huisvesting in een prettige woonomgeving  is voor onze huurders en woningzoekenden belangrijk. In de gemeente Houten heeft Viveste de prestatieafspraken gemaakt met huurdersorganisatie HAR en in de gemeente Wijk bij Duurstede met de huurdersorganisatie HBV Kromme Rijn.

Prestatieafspraken
De woningwet schrijft voor dat woningcorporaties jaarlijks prestatieafspraken maken met de gemeenten waar zij actief zijn. Voor Viveste zijn dat de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede. In de prestatieafspraken wordt vastgelegd aan welke thema’s de partijen gezamenlijk lokaal vorm willen geven. De belangrijkste thema’s voor 2020 zijn voldoende betaalbare woningen, duurzame en passende woningen en inclusiviteit en leefbaarheid.

Meer informatie
De gemaakte afspraken vindt u in onderstaande documenten: