Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Viveste en Woongoed Zeist willen fuseren

15 oktober 2020

De woningcorporaties Viveste en Woongoed Zeist hebben op 13 oktober een intentieovereenkomst tot fusie getekend. De beoogde fusiedatum is 1 juli 2021. Bij de fusie ontstaat een krachtige, regionaal georiënteerde corporatie die is voorbereid op de toekomst. Samen hebben we een ruim woningaanbod van ongeveer 15.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Zeist.   

De fusie zien we als een middel om op het gebied van vastgoed, leefbaarheid en dienstverlening meer waarde te leveren. De betaalbaarheid van de sociale huurwoningen is en blijft een speerpunt. Dat geldt ook voor de kwaliteit van dienstverlening.

Samen sterker ontwikkelen

Zowel Viveste als Woongoed Zeist vinden het belangrijk dat er een stevige woningcorporatie ontstaat die blijft zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Met medewerkers die zich door professionele samenwerking, financiële middelen en kennis optimaal kunnen inzetten om huurders van dienst te zijn.

De samenwerking betekent voor huurders een versnelling op het gebied van renovatie en verduurzaming. Er ontstaat bovendien een stevigere organisatie voor de grote nieuwbouwopgave. Dat geldt ook voor de opgaven op het sociaal, maatschappelijk vlak en de doorontwikkeling van de dienstverlening. Zowel digitaal als met maatwerk. Als grotere corporatie zijn er meer mogelijkheden om hierin te investeren.

Dienstverlening dichtbij de huurders

Woongoed Zeist en Viveste hechten veel waarde aan het behoud van lokale binding. Beide corporaties blijven dan ook sterk lokaal verankerd. Elk werkgebied blijft werken met eigen wijkteams. De wijkteams zijn en blijven voor huurders bereikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar in hun directe woonomgeving. De wijkteams werken intensief samen met collega’s en externe partners om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Vervolgtraject

De corporaties gaan het fusieplan verder uitwerken. Dit doen wij in afstemming met de huurdersorganisaties en gemeenten. Daarnaast moet de Autoriteit woningcorporaties nog een oordeel uitspreken. Als zij de plannen goedkeuren, kan de fusie per 1 juli 2021 definitief doorgaan.