Visitatie

Wij laten ons visiteren

Corporaties laten zich iedere vier jaar visiteren. Dat staat ook in de Aedescode. Dit betekent dat een onafhankelijk bureau onder andere kijkt: 

  • hoe wij maatschappelijk presteren
  • hoe wij onze belanghouders betrekken
  • hoe wij intern toezicht houden en hoe dit onze kwaliteit waarborgt.

In 2019 lieten we ons voor de eerste keer visiteren. De visitatieperiode ging over 2015-2018. In deze periode fuseerden Volksbelang en oud-Viveste (1 januari 2018). Het resultaat is te lezen in het visitatierapport.

Onze score: een voldoende 6,4 

Visitatiebureau Pentascope beoordeelt onze prestaties gemiddeld met een 6,4. Pentascope geeft complimenten voor de mooie projecten die we hebben gerealiseerd en de bevlogen visie die verder reikt dan onze eigen organisatie. Ook geven zij een aantal verbeterpunten mee zoals het beter formuleren van een visie naar de toekomst en deze ook vastleggen voor meerdere jaren, het meer concretiseren van strategische doelstellingen, (nog) meer investeren in de relatie met gemeenten en het koppelen van beschikbaar vermogen aan de opgaven.

Pentascoop baseert haar oordeel onder meer op een grote hoeveelheid documenten en op gesprekken met belanghouders. Ze heeft gesprekken gevoerd met de gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, de Huurdersadviesraad en Huurdersbelangenvereniging en verschillende medewerkers.