Veelgestelde Vragen

Vindt u de huurprijs die u voor uw huis moet betalen te hoog? Dien dan eerst een voorstel tot huurverlaging bij ons in. Wijzen wij uw voorstel af, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie beslist dan of uw voorstel tot huurverlaging terecht is. Meer over die procedure leest u op de website van de Huurcommissie.

Dat kan op de website van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u de WOZ-waarde van uw huis nodig. De WOZ-waarde telt namelijk voor 25 procent mee in de maximale huurprijs. Woont u in de gemeente Houten of Bunnik? Dan vindt u de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van de BghU of via Mijn BghU. Woont u in de gemeente Wijk bij Duurstede? Dan vindt u de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van BSR of via MijnBSR.

Als u huurtoeslag krijgt, hoeft u niet zelf de nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Viveste geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.

Ja. U kunt daartegen bezwaar maken. Dit heeft alleen zin in de volgende gevallen: • Als de WOZ-waarde in de beschikking te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning is vergeleken met woningen in de buurt die er niet op lijken of als de oppervlakte van de woning te groot is ingeschat. • Als de huidige huur op of dichtbij de maximale huur ligt. Een bezwaar kan ertoe leiden dat de huur niet verder omhoog gaat. • Als de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde onder de huidige huurprijs komt te liggen. U heeft dan recht op huurverlaging. Op de website van de Woonbond vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken.

In de huurprijs die u moet betalen, is geen rekening gehouden met mogelijke huurtoeslag. Informatie over huurtoeslag kunt u opvragen bij de Belastingdienst op www.toeslagen.nl of u belt met 0800 0543.

Dat hangt af van het aantal woningwaarderingspunten van uw woning. U kunt deze opvragen via huurincasso@viveste.nl of op werkdagen bellen tussen 8.30 en 12.30 uur via 088 989 01 23. U kunt aan de hand van het aantal woningwaarderingspunten op de website van de Huurcommissie opzoeken welke maximale huurprijs daarbij hoort.

Streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen.

Vroeg Eropaf is een samenwerking tussen woningcorporaties en partners in de regio. Het doel is geldproblemen bij  huurders eerder signaleren en waar mogelijk oplossen om zo huisuitzettingen te voorkomen. De Vroeg Eropaf-methode is ontwikkeld in Amsterdam en heeft succes. Door Vroeg Eropaf neemt het aantal huurachterstanden af. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan met de huurder worden grotere problemen voorkomen en wordt eerder gezocht naar oplossingen.

Wij verhogen de huur, omdat de kosten van Viveste ook stijgen. Onze kosten zijn:
- Reparaties en onderhoud aan de woningen zodat ze heel en veilig blijven;
- Nieuwe woningen bouwen (zodat er voldoende woningen komen waar vraag naar is, nu en in de toekomst);
- Rente op leningen (die we hebben afgesloten voor onderhoud en nieuwbouw dat we niet van de huuropbrengsten konden betalen);
- Energiezuiniger maken van woningen (zodat ook onze huurders goed kunnen wonen en we aan alle wettelijke regels voor energiebesparing voldoen);
- Bedrijfslasten (zoals personeel, kantoor, enzovoort);

Deze kosten gaan jaarlijks omhoog, daarom moeten wij ook voor meer inkomsten zorgen. Daarbij  zoeken wij elk jaar de balans tussen de huur die bij de kwaliteit van de woningen past  en de inkomsten die wij nodig hebben.

De huurverhoging gaat over alle inkomens in het jaar 2020 die ingeschreven staan per 1 juli 2022 op het adres van de huurwoning.Laag inkomenMiddeninkomenHoog inkomen
1-pers. huishoudenst/m € 47.948€ 47.949 - € 56.527Vanaf € 56.528
2+ pers. huishoudenst/m € 55.486€ 55.487 - € 75.369Vanaf € 75.370
Voorstel huurverhoging:Inflatie
(2,3%)
+ € 50,-
(per maand)
+ € 100,-
(per maand)

Voor het eerst maakt de overheid een verschil in huishoudensgrootte. Ook is er onderscheid gemaakt in: lage inkomens, middeninkomens en hoge inkomens.

De huurverhoging mag nooit over de maximale huurprijs van de woning gaan. Dit kan betekenen dat sommige huurders een huurverhoging krijgen van een ander (en dus lager) bedrag.

De huurverhoging gaat alleen over sociale huurwoningen. Voor vrije sectorhuurwoningen, tijdelijke huurcontracten, garages, bergingen, parkeerplaatsen en tuinen gelden andere percentages.

Elk jaar bepaalt de Rijksoverheid met welk percentage de huur van corporatiewoningen maximaal mag stijgen. De huurverhoging gaat over alle inkomens in het jaar 2020 die ingeschreven staan per 1 juli 2022 op het adres van de huurwoning:

Per 1 juli 2022:

Per 1 juli 2022Rijksoverheid
Inflatie vastgesteld op:2,3%
Lage inkomens 1-pers huishoudens:   t/m € 47.948 2+ pers huishoudens: t/m € 55.486max. 2,3%
Midden inkomens 1-pers huishoudens:   € 47.948 – € 56.527 2+ pers huishoudens: € 55.487 – € 75.369max. + € 50,-  (per maand)
Hoge inkomens 1-pers huishoudens:   vanaf € 56.527,01 2+ pers huishoudens: vanaf € 75.369,01max. + € 100,- (per maand)
Geliberaliseerde huurcontracten (vrije sector)max. 3,3%
Onbekende inkomensMax 2,3%
Huishoudens waar de eenmalige huurverlaging in 2022 ingaat, krijgen geen huurverhoging in 20220%
Uitzonderingen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging2,3%

Uw huishoudinkomen is het gezamenlijk verzamelinkomen over 2020, van de huurder en overige bewoners die per 1 juli 2022 bij de gemeente ingeschreven staan op het adres van uw huurwoning.

In de huurverhogingsbrief wordt dit adres genoemd. Van alle bewoners telt het inkomen mee. Voor bewoners die per 1 januari 2022 nog geen 23 jaar zijn, telt alleen het inkomen mee dat boven het minimumloon uitkomt van € 21.422 euro.

Waarom kijken we naar het inkomen van 2 jaar geleden? Het inkomen over 2021 is nog niet definitief vastgesteld door de Belastingdienst voor 1 mei.

Voor de huurverhoging vragen wij bij de Belastingdienst een huishoudverklaring op. Dit gebeurt in maart en april. Wij weten alleen of u in de groep ‘lage inkomens, ‘middeninkomens’, of ‘hoge inkomens’ hoort.
Viveste weet uw inkomen dus niet, en wij weten ook niet hoe groot uw huishouden is.

De Belastingdienst laat u per brief weten als wij een huishoudverklaring van uw adres hebben opgevraagd en ontvangen.

Viveste geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst, dat hoeft u niet zelf te doen bij de jaarlijkse huurverhoging. Om te zien of u recht heeft op huurtoeslag, kunt u een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

Wordt uw huur hoger dan € 763,47 euro (liberalisatiegrens), dan blijft u recht houden op huurtoeslag. Met uw huurcontract of de huurverhogingsbrief kunt u dit bewijzen bij de Belastingdienst.

Woont u in een sociale huurwoning en is uw huur vorig jaar al hoger dan € 763,47 én is uw inkomen gedaald? Dan kunt u weer aanspraak maken op huurtoeslag.

Bent u het oneens met de huurverhoging? In de Huurkrant 2022 op viveste.nl en op www.huurcommissie.nl kunt u lezen in welke situaties u bezwaar kan maken en hoe dat moet. Dit moet u vóór 1 juli 2022 doen. Het bezwaarschrift dient u in bij Viveste.

Is uw inkomen gedaald of uw huishoudensgrootte veranderd naar 1 persoon?
Vergeet uw bewijs niet mee te sturen: inkomensverklaring 2021 van het hele huishouden (opvragen bij de Belastingdienst) en BRP (opvragen bij de gemeente). Viveste kan uw bezwaar niet behandelen als de stukken niet compleet zijn.

Als u vóór 1 juli 2022 geen bezwaar indient bij Viveste, dan gaat u akkoord met de huurverhoging. Betaalt u dan de nieuwe huurprijs niet? Dan zullen wij u betalingsherinneringen sturen .

Als u vóór 1 juli 2022 bezwaar indient bij Viveste en het is terecht, dan passen wij de huurverhoging voor u aan.

Als Viveste uw bezwaar onterecht vindt, dan sturen wij uw bezwaar naar de Huurcommissie.
De Huurcommissie bepaalt met de voorschriften wie gelijk heeft. Als u gelijk krijgt, krijgt u geen huurverhoging. Krijgt u geen gelijk? Dan moet u per 1 juli 2022 de nieuwe huurprijs betalen.

Hierover leest u meer in de Huurkrant 2022.

Inkomensafhankelijke huurverhoging is een extra huurverhoging voor huishoudens met een hoger inkomen. Deze huurverhoging wordt bepaald door het huishoudinkomen, dat zijn alle inkomens van alle bewoners op uw adres. In het onderstaande schema kunt u lezen, tot welke groep u hoort:

Laag inkomenMidden inkomenHoog inkomen
1-pers. huishoudent/m € 47.948 € 47.949 - € 56.527Vanaf € 56.528
2+ pers. huishoudenst/m € 55.486€ 55.487 - € 75.369Vanaf € 75.370
Voorstel huurverhogingInflatie (2,3%)+ € 50,00 (per maand)+ € 100,00 (per maand)

Met de inkomensafhankelijke huurverhogingen investeren wij extra in nieuwbouw en duurzaamheid. Daarnaast gebruiken wij de extra inkomsten om de laagste inkomens extra te helpen

Waarom is de inkomensafhankelijke huurverhoging een vast bedrag?
Wij kunnen ons voorstellen dat u verrast bent door de hogere huurverhoging. De inkomensafhankelijke huurverhoging is veranderd. Het is geen percentage meer, maar een vast bedrag per maand. De overheid stelt dat hogere inkomens een hogere en meer passende huur kunnen dragen, en dat woningcorporaties juist de lagere inkomens extra moet helpen. Viveste volgt de keuze van de overheid. Maakt u zich toch zorgen om betalingsproblematiek? Dan horen wij graag van u.

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen van + € 50,00 euro of + € 100,00 euro? Als u tot de uitzondering hoort, stuur ons het bezwaar met het bewijs vóór 1 juli 2022.

De uitzonderingen zijn:
- Uw inkomen is in 2021 gedaald.
- Uw huishouden is veranderd naar 1 persoon.

In het onderstaande schema kunt u zien in welke groep u dan wel valt en welke huurverhoging hierbij hoort:

Laag inkomenMidden inkomenHoog inkomen
1-pers. huishoudent/m € 47.948 € 47.949 - € 56.527Vanaf € 56.528
2+ pers. huishoudenst/m € 55.486€ 55.487 - € 75.369Vanaf € 75.370
Voorstel huurverhogingInflatie (2,3%)+ € 50,00 (per maand)+ € 100,00 (per maand)

Uw huurverhoging wordt aangepast naar 2,3%:

 • Iemand in uw huishouden is chronisch ziek. U ontvangt meer dan 10 uur per week verzorging of verpleging voor minimaal een jaar. U heeft hiervoor een indicatiestelling van uw zorgorganisatie of het CIZ;
 • Iemand in uw huishouden is gehandicapt;
 • U woont in een aangepaste woning (WMO of Wvg);
 • Iemand in van uw huishouden is blind en heeft een verklaring van de huisarts;
 • U geeft mantelzorg aan een persoon binnen het huishouden. Dit kunt u aantonen doordat u in aanmerking komt voor de mantelzorg attentie van uw gemeente.

Nee, dat is nog niet mogelijk. De reden hiervan is dat het belastbaar huishoudinkomen over 2022 nog niet berekend kan worden, omdat het jaar nog niet is afgesloten.
Als dit wel bekend is (in 2023), kunt u bij ons wel de aanvraag doen. Dan wordt uw huurprijs aangepast.

U ontvangt elk jaar bij de huurverhoging een nieuwe huurspecificatie. Heeft u die niet meer, dan kunt u een nieuwe opvragen. Mail naar info@viveste.nl. Vergeet niet uw adres te vermelden

Wij begrijpen goed dat u zich zorgen maakt over de hogere energiekosten. Wij werken samen met energiecoaches in de gemeente Houten en gemeente Wijk bij Duurstede. Een energiecoach kan u helpen voor energiebesparing. Kijk voor meer informatie op https://www.viveste.nl/hulp-met-energie-besparen/.

In artikel 21 van de algemene voorwaarden staat dat wij het bedrag van het serviceabonnement elk jaar per 1 juli mogen aanpassen. Wij hebben acht jaar geen prijsverhoging doorgevoerd. Dit jaar doen wij dit wel, van € 4,85 naar € 6,15 per maand. U kunt hiertegen geen bezwaar maken. U kunt wel het serviceabonnement opzeggen, mail dan naar administratie@viveste.nl. Meer informatie kunt u lezen op www.viveste.nl/ik-huur/serviceabonnement/.

Zit u in een situatie waardoor u moeite heeft de huur te betalen? U bent altijd welkom om dat met ons te bespreken. Neem gerust contact op voor een afspraak met onze consulenten van de huurincasso via huurincasso@viveste.nl. We kijken dan samen wat in uw situatie de beste oplossing is.

Voor vrije sectorwoningen mag de huurverhoging maximaal 3,3% zijn.
In het contract is afgesproken dat de huurverhoging van vrije sectorwoningen gebaseerd is op het CPI (consumenten prijs index). Als deze hoger is dan 3,3%, dan wordt de huurverhoging 3,3%.

Er gelden hiervoor geen maximale huurprijzen en geen regels voor een maximale huurverhoging. Die mogen wij als verhuurder zelf bepalen. Meestal zijn hier afspraken over gemaakt in de huurovereenkomst. .

Is de buitenkraan bevroren? Dan doet u het volgende:
 1. Sluit de toevoerkraan af.
 2. Zet de buitenkraan open.
 3. Zet in huis het aftapkraantje open.
 4. Zet een opvangbakje onder het aftapkraantje.
Is de leiding of kraan kapotgevroren? Dan betaalt u zelf de kosten om dit te maken. 
Tips:
 • Sluit leidingen van buitenkranen in de winter af. Laat ze leeglopen met het aftapkraantje.
 • Isoleer leidingen, meters en kranen in huis die kunnen bevriezen als het heel koud is.
 • Gaat u op wintersport? Zet de verwarming dan niet helemaal uit. Laat deze aan op minimaal 10 graden. Laat ook de binnendeuren open zodat de warmte in het hele huis kan komen.

U bent als huurder verantwoordelijk voor het alledaagse onderhoud binnenshuis, maar ook van de tuin. Het gaat dan bijvoorbeeld om: • putjes van de gootsteen, wastafel en douche schoonhouden • ramen zemen en ventilatieroosters schoonmaken • hang- en sluitwerk regelmatig smeren • plafonds en muren schilderen of behangen en onderhouden • binnenschilderwerk bijhouden • tuin inrichten en onderhouden • brandgangen schoon en onkruidvrij houden • voorkomen dat leidingen bevriezen

Het technische onderhoud aan gemeenschappelijke ruimtes zoals galerijen, trappenhuizen, liften en centrale hallen is onze taak. U moet wel zelf deze ruimtes schoonmaken, behalve als een schoonmaakbedrijf dit doet en u hier servicekosten voor betaalt. We vragen u om schade in gemeenschappelijke ruimtes zo snel mogelijk te melden.

U bent automatisch lid van het rioolfonds. Vul hier uw postcode en huisnummer in om te zien wel bedrijf u kunt bellen. 
Let op! Gooi geen chemische ontstoppingsmiddelen in de afvoer. Dit is gevaarlijk. En het maakt het probleem vaak nog groter. 
Tips:
 • Maak het doucheputje regelmatig schoon. Haal haren weg.
 • Bekijk de instructievideo hoe u het doucheputje schoonmaakt.
 • Gooi geen kattenbakvulling, zand, cement en grind in de gootsteen of het toilet.
 • Spoel geen frituurvet, ander vet uit pannen en overige etensresten door de gootsteen? Doe ze in de afvalbak of GFT-bak.
 • Gebruik voor chemische stoffen of resten van verf de chemobox.
 • Gooi geen luiers, maandverband, tampons, keukenpapier, tissues en vochtig toiletpapier in het toilet.

Is de dakgoot voor u bereikbaar, verhelp dan zelf de verstopping.
Is de dakgoot niet bereikbaar? Bel ons dan op (088) 989 01 23. 
Tip:
 • Haal minimaal 1 keer per jaar bladeren uit de dakgoot. U kunt hiermee lekkage en schade voorkomen.

Het kan iedereen overkomen: u bent uw sleutels vergeten. Of u bent ze kwijt. Staat u voor de deur en kunt u niet in uw huis? Bel ons dan. Wij zorgen dan zo snel mogelijk dat u weer in huis kunt. De kosten hiervan betaalt u zelf. ’s Avonds en in het weekend is dit wat duurder. Heeft u bijvoorbeeld een nieuw slot nodig? Dan betaalt u dit ook zelf.

We vragen om uw legitimatie 

Kunt u niet naar binnen? Dan vragen we u om uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Zo voorkomen we dat we vreemden in uw huis laten. Bent u uw sleutels kwijt of zijn ze gestolen? Doe dan altijd aangifte bij de politie.

Tips:

 • Zorg dat een paar mensen een sleutel van uw huis hebben. Bijvoorbeeld uw buren, familie of kennissen. U kunt dan bijna altijd uw huis weer in.
 • Pas op dat uw voordeur niet dichtwaait als u even buiten bent. Bijvoorbeeld omdat er een andere deur of een raam openstaat.
 • Laat de sleutel niet aan de binnenkant van de deur zitten. Dat kan inbrekers helpen.
 • Bent u de sleutel van het portiek kwijt? Dan kunt u bij ons een nieuwe sleutel kopen. U kunt geen nieuwe huissleutel bij ons kopen. Deze kunt u zelf laten bijmaken.
 • Vraagt u de politie om de deur voor u open te breken? Dan geeft dit vaak meer schade. Laat ons het daarom liever doen. Dat scheelt kosten.

Bel ons dan meteen. We laten de buitenlampen zo snel mogelijk maken.  U kunt bellen als de volgende verlichting het niet doet:

 • de algemene verlichting bij uw woning of appartement;
 • een lamp in het trappenhuis;
 • lampen op de galerij;
 • een lamp in de brandgang.

Bel ons dan gerust. Of bel het onderhoudsbedrijf van de lift. Het telefoonnummer vindt u in de lift. Zit u in de lift? Druk dan op de noodknop. U krijgt contact met iemand van het liftbedrijf. 
Tips om een storing te voorkomen:
 • Zet geen te zware spullen in de lift. Ook niet als u aan het verhuizen bent.
 • Zorg dat de liftdeur altijd dicht kan. Zet nooit iets voor of tussen de deur.

Kunt u storingen van telefoon, televisie en internet niet zelf oplossen? Neem dan zelf contact op met het bedrijf waar u een contract mee heeft. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Controleer eerst of de hoofdkraan openstaat. Is dat het geval en blijft het probleem zich voordoen? Controleer dan of het probleem zich bij alle kranen voordoet. Is dat het geval, neem dan contact op met waterleidingbedrijf Vitens. Telefoon 0900 06 50.

U bent automatisch lid van het glasfonds. Bel met Glascombinatie Nederland: 0800 022 44 10.
Gaat het om een noodreparatie? Dan kunt u 24 uur per dag bellen. Zij zorgen dat u een nieuwe ruit krijgt. Of zij zorgen voor een noodoplossing. 
Let op! Soms bellen anderen de politie voor een kapotte ruit bij u. De politie kan de ruit dan tijdelijk laten maken. Dit betalen wij niet altijd. 
Tips:
 • Zet uw ramen vast op een haak of doe ze dicht.
 • Let op: Niet alleen het glas kan kapot gaan. Het kozijn kan ook kapot waaien bij harde wind.

Draai dan de hoofdkraan dicht (rechtsom). De hoofdkraan zit meestal in de meterkast. Of onder het luik bij de voordeur. Bel ons om de lekkage te laten maken. Tips:
 • Wees voorzichtig met boren of schroeven in de buurt van een kraan. Daar zitten waterleidingen in de muur. Maar deze kunnen ook op andere plaatsen zitten. Een leidingzoeker kan helpen.
 • Boor niet in de vloer. Hier kunnen ook leidingen voor water, verwarming en elektriciteit liggen. Let ook op met tapijtlatten die u op de vloer spijkert.
 • Gebruik de meterkast niet als opbergkast. Heeft u een lekkage? Dan moet u het water snel kunnen afsluiten.

Dit kan komen doordat een apparaat of lamp kapot is. Weet u niet wat er kapot is? Doe dan de stekkerproef:
 • Haal alle stekkers uit het stopcontact. Denk ook aan de apparaten in de schuur of berging.
 • Zet de aardlekschakelaar om (of plaats een nieuwe stop). Wil de (aardlek)schakelaar niet ingeschakeld blijven? Of brandt de zekering gelijk weer door? Bel ons dan.
 • Steek de stekkers van de apparaten en de lampen 1 voor 1 weer in het stopcontact. Vliegt de stroom er weer uit? Dan is dat het apparaat of de lamp die de storing veroorzaakt.
Let op! Komt de storing door uw eigen apparatuur of lamp? Dan betaalt u de kosten van de elektricien zelf. 
Tips:
 • Bekijk de instructievideo over stroomstoring
 • Heeft u apparatuur die veel elektriciteit nodig heeft? Zoals een wasdroger of vaatwasser? Zorg er dan voor dat de groepenkast en de aansluitingen dit aankunnen.
 • Heeft u een extra groep nodig? Laat dit dan zelf maken door een erkend installateur.
 • Bewaar een zaklamp in de meterkast. Dan heeft u altijd licht als de elektriciteit uitvalt. Controleer af en toe of de batterijen van de zaklamp nog vol zijn.

Een combiketel (cv) verwarmt de centrale verwarming en het water van de kranen en de douche. De boiler is van uzelf of deze huurt u van Eneco. Doet uw cv of boiler het niet? 
Vul hier direct uw postcode en huisnummer in om te zien wel bedrijf u kunt bellen. Of u ziet op de sticker op uw cv-ketel of boiler welk bedrijf u kunt bellen. 
Tips:
 • Probeer de storing eerst zelf op te lossen. Druk bijvoorbeeld de resetknop in.
 • Kijk op de drukmeter van de ketel. Is de druk van de ketel lager dan 1.2 bar? Vul de ketel dan zelf bij.
 • Bekijk de instructievideo hoe u de cv bij vult.
 • Heeft u een lekkage? Of is een leiding of radiator kapot? En kunt u het zelf niet oplossen? Bel ons dan. Is de storing ernstig? Dan kunt u ook ’s avonds of in het weekend bellen. 
U kunt Eneco alleen bellen bij een algehele storing aan de stadsverwarming.

Ziet u zwarte stipjes op de wanden en/of het plafond in de badkamer? Dan is dat waarschijnlijk schimmel. In een speciale instructievideo op deze website laten we zien hoe u schimmel kunt verwijderen.  U kunt schimmel voorkomen door:
 • continu te ventileren (24 uur per dag), ook in de winter
 • en vooral tijdens en na het koken en douchen extra te ventileren door een raam of deur open te zetten

Reparaties aan binnendeursloten vallen onder het  serviceabonnement. Heeft u geen serviceabonnement dan bent u zelf verantwoordelijk voor reparatie.

Heeft niemand in uw omgeving een reservesleutel, dan kunnen wij een aannemer sturen. De kosten komen voor uw rekening. Buiten kantooruren en in het weekend gelden hogere tarieven.

Het serviceabonnement is uitsluitend bedoeld voor reparatieonderhoud in de woning. In ons  onderhouds-ABC leest u welke klussen daaronder vallen. Voor 55plussers bieden de welzijnsorganisaties in Houten en Wijk bij Duurstede de Hulp- en Klussendienst. Die is er voor kleine klusjes in en om huis, die u zelf niet (meer) kunt uitvoeren. Meer info vindt u op vanhoutenenco.nl (Houten) en stichting-binding.nl (Wijk bij Duurstede). Verder zijn er verschillende platformen waarop mensen o.a. klussen en andere diensten delen, zoals HeelNederlandDeelt.nl, maar ook de lokale Facebookpagina Heel Houten helpt elkaar! 

Wilt u een cilinder vervangen, maar is uw huidige cilinder nog in goede staat? De kosten van vervanging komen dan voor uw rekening. U kunt ook zelf een nieuw (cilinder)slot aanschaffen en plaatsen. Goed om te weten: Als u een slot vervangt of laat vervangen, bewaar dan het oude slot. Het is mogelijk dat u het oude slot bij verhuizing terug moet plaatsen.

Heeft u schade door inbraak? Doe altijd aangifte bij de politie. U krijgt dan een verklaring van de politie (proces-verbaal). Daarna kunt u contact met ons opnemen. Heeft u geen proces-verbaal? Dan betaalt u de reparatie zelf. 
Tips:
 • Gaat u op vakantie? Sluit alle deuren en ramen. Vergeet niet de dakramen.
 • Vergeet u ons niet te bellen na een inbraak. Daarmee voorkomt u dat u de reparatie zelf moet betalen als de politie de ruit laat maken.

Nee. Wij gebruiken onze eigen onderdelen. En we voeren geen reparaties uit aan en vervangen geen onderdelen die u zelf heeft aangeschaft.

Blijft een kraan lekken, ook als u hem dicht draait? Blijft de stortbak van het toilet doorlopen? Bel ons dan. 
Tips:
 • Stroomt de stortbak hard door? Draai dan tijdelijk de toevoerkraan bij het toilet dicht. U kunt dan af en toe doorspoelen met een emmertje water. Het afsluitkraantje weer even opendraaien kan ook.
 • Draai kranen niet te stevig dicht. De kraan kan dan aan de binnenkant kapotgaan.

Neem rechtstreeks contact op met het bedrijf waarmee wij een contract hebben. Woont u in de gemeente Houten, Bunnik of in Werkhoven? Bel RRS: (030) 248 26 00. Woont u in de gemeente Wijk bij Duurstede? Bel Maigret b.v.: (0343) 57 12 17 Is de regenpijp verstopt, zoek dan hierboven op welke rioolontstopper u kunt bellen. U kunt ook eerst contact met ons opnemen.

In ons ‘Onderhouds-ABC kunt u lezen welke werkzaamheden Viveste uitvoert, wat u zelf moet uitvoeren (zie ook onze praktische instructievideo's ) en wat onder het service-abonnement valt. In onderstaande gevallen draait u altijd zelf op voor de kosten van reparatie:
• onnodige of opzettelijke schade (bijvoorbeeld stukgeslagen ruiten)
• onjuist of ondeskundig gebruik (bijvoorbeeld verstopping van de riolering door frituurvet)
• nalatigheid (zoals lekkage door bevriezing);
• onoplettendheid (bijvoorbeeld buitensluiting);
• niet tijdig melden van storingen / gebreken.

Ook vergoeden wij geen reparaties aan Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV’s).

Dat hangt af van de factoren veiligheid, duurzaamheid en (reparatie)kosten.

Een ketel die niet meer veilig is of onvoldoende rendement levert (te energie-onzuinig is) of waarbij de reparatiekosten te hoog zijn, vervangen we. Hierover hebben we afspraken gemaakt met het onderhoudsbedrijf.

Dit betekent dus dat we ketels niet meer gelijktijdig in een hele straat of wijk, maar individueel vervangen. Een cv-ketel slijt namelijk niet door ouderdom, maar door gebruik. Een cv-ketel met veel branduren en/of  schakelmomenten slijt meer dan één met weinig branduren en/of schakelmomenten. Door de cv-ketel individueel te vervangen, doen we dit op het moment dat de ketel hier ook echt aan toe is en verdwijnen er geen goedwerkende cv-ketels op de afvalberg. Alleen bij appartementen waarbij cv-ketels op gemeenschappelijke rookgaskanalen zijn aangesloten, kan het zijn dat we bij het vervangen van de rookgaskanalen de ketels collectief vervangen.

Als de aannemer u niet thuis treft, kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Zorg daarom dat u thuis bent wanneer u een afspraak heeft.

Als u Viveste een machtiging heeft gegeven, mogen wij automatisch iedere maand huur en servicekosten van uw rekening laten afhalen. Dat heet ‘automatisch incasseren’. Zo’n incassomachtiging blijft geldig voor de termijn die u met ons heeft afgesproken. Als u verhuist en alle afrekeningen zijn betaald, dan kunt u de machtiging stopzetten. Doet u dat niet, dan wordt de machtiging automatisch stop gezet als die meer dan 36 maanden (= 3 jaar = 1.095 dagen) niet is gebruikt.

Als het elektra- of waterverbruik sterk is gestegen en u weet niet hoe dat komt, mail dan naar info@viveste.nl.

U betaalt elke maand een voorschot: u betaalt vooruit. Aan het begin van het volgende kalenderjaar ontvangen wij de laatste facturen van de bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren. Daarna kunnen wij berekenen of u te veel of te weinig heeft betaald. Het verschil tussen de werkelijke kosten en het betaalde voorschot moet u bijbetalen, of krijgt u van ons terug. Dat heet ‘de afrekening’.

Bedragen gelijk aan of kleiner dan € 2,50 hoeft u niet te betalen. We betalen alle tegoeden uit.

Bent u het niet eens met de afrekening? Dan moet u dit schriftelijk laten weten aan Viveste en aangeven waarom u het niet eens bent met de afrekening. U kunt een mail sturen aan servicekosten@viveste.nl. Viveste moet binnen drie weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. Als Viveste uw bezwaar niet wegneemt kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 36 of meer (drempelbedrag). Meer informatie over het indienen van een verzoek bij de Huurcommissie leest u op https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/servicekosten-en-nutsvoorzieningen

Als u klachten heeft over schoonmaak en/of onderhoud, mail die dan naar info@viveste.nl. Of u meldt ze bij de wijkbeheerder.

Ja, u kunt de rekeningen opvragen via servicekosten@viveste.nl

Als u vorig jaar geen overzicht van de servicekosten heeft gekregen en dit jaar wel, is uw woonsituatie het afgelopen jaar veranderd. Dat kan zijn:

 • U huurt nu een woning in een complex met servicekosten en eerst niet (u bent verhuisd);
 • In uw complex is een nieuwe dienst of een nieuw product gekomen en 70% van de bewoners heeft daarmee ingestemd. Dan betaalt u daar nu servicekosten voor en eerst niet.

Viveste berekent administratiekosten voor de handelingen die wij moeten doen om per huurder per jaar het juiste overzicht van de kosten te maken.

Over de warmtelevering (gas algemene ruimte(s)) zijn de administratiekosten wettelijk maximaal 2%.

Over de overige diensten en producten zijn de administratiekosten wettelijk maximaal 5%.

Aan het begin van het jaar ontvangen we de rekeningen van het voorgaande jaar van de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren. Daarna moet Viveste per huurder het voorschotbedrag en alle kosten van het kalenderjaar verzamelen, controleren en verrekenen. Daar hebben wij meer dan een maand tijd voor nodig.

Hiervoor kunnen onderstaande oorzaken zijn:

 • Twee jaar geleden heeft u een hoger of lager voorschot betaald dan vorig jaar.
 • De service is aangepast. Er kan bijvoorbeeld meer of minder schoongemaakt zijn
 • De prijzen van de diensten en producten zijn gestegen of gedaald.

Er zijn twee soorten servicekosten:

 • Verrekenbare servicekosten zoals: elektraverbruik, schoonmaak gemeenschappelijke ruimte en wijkbeheerder. Deze servicekosten worden jaarlijks afgerekend.
 • Niet verrekenbare servicekosten zoals: serviceabonnement, ontstoppen riolering en glasverzekering. Dit is een gemeenschappelijke verzekering of een gemeenschappelijk fonds waarmee een risico van de huurder wordt gedeeld. Deze servicekosten worden niet afgerekend. Voor het serviceabonnement kan iedere huurder zelf kiezen.

Voor 1 juli hoort u van Viveste of u over het jaar ervoor moet bijbetalen (en hoeveel) of dat u geld terugkrijgt.

De wijkbeheerder is voor Viveste de ‘ogen en oren’ in de wijk en het eerste aanspreekpunt voor bewoners. De wijkbeheerder werkt mee aan een leefbare woonomgeving en helpt bij het aanpakken van problemen. Ervaart u problemen in uw buurt? U kunt zijn of haar hulp daarbij vragen. Ook kunt bij hem of haar terecht voor ideeën voor uw woonomgeving.

Als de huurder overlijdt, krijgen de erven (meestal)  voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar  waarin de huurder is overleden van Viveste een overzicht van alle kosten. Dan weten de erven of zij moeten bijbetalen (en hoeveel) of geld terugkrijgen.

Als u verhuist, krijgt u voor 1 juli van het volgende kalenderjaar nadat u verhuisd bent van Viveste een overzicht van alle kosten. Dan weet u of moet bijbetalen (en hoeveel) of dat u geld terugkrijgt.

Servicekosten betaalt u voor diensten en producten die eigenlijk huurdersonderhoud zijn, maar die Viveste voor u doet. U betaalt deze kosten vooruit, tegelijk met de netto huur. Bijvoorbeeld schoonmaak, elektra en water van de algemene ruimtes.

Nee, binnen een complex kunnen huurders verschillende servicekosten betalen. Dat komt bijvoorbeeld omdat een benedenwoning geen gebruik hoeft te maken van een lift, of een ingang met brievenbus aan de straat heeft en dus geen gebruik hoeft te maken van gemeenschappelijke ruimte(s). Per woning in een trappenhuis kunnen de servicekosten verschillen, bijvoorbeeld omdat het aantal kamers per woning verschilt.

De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte als wanneer de verbruiker een eigen gasaansluiting/individuele cv-ketel zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan een gemiddelde gebruiker van een individuele cv-ketel voor de gebruikte warmte. Uitleg over de wijze waarop deze maximumprijs wordt bepaald, vindt u op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onder tarieven.

De leidingafgifte wordt berekend op basis van vierkante meter (m2) vloeroppervlak van de woning.

Uw warmteverbruik wordt gemeten met behulp van ‘warmtekostenverdelers’. Een warmtekostenverdeler is een apparaat dat per radiator het verbruik meet. Bij al onze woningen met blokverwarming zijn op alle radiatoren warmtekostenverdelers aangebracht. Met behulp van een gigajoulemeter in het ketelhuis meten wij de totale hoeveelheid gigajoules die door de verwarmingsinstallatie in uw complex wordt geproduceerd. Met behulp van de warmtekostenverdelers bepalen we uw aandeel in het totale warmteverbruik.

Viveste mag nog gebruik maken van  uw machtiging voor de warmtekosten van dit jaar en indien van toepassing voor het volgend jaar.

Heeft u verschil van inzicht over de afrekening warmtekosten, dan kunt u het geschil via een ‘Procedure eindafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen’ voorleggen aan de huurcommissie.

De kosten die wij maken om warmte te kunnen leveren, verschillen per wooncomplex. Ieder complex heeft andere kosten. Dit is onder andere afhankelijk van het type verwarmingssysteem en het aantal woningen. Per complex kan het maximumtarief dus verschillen.

Ja, u kunt een betalingsregeling aanvragen voor de betaling van warmtekosten, ook als u al een betalingsregeling voor de huur heeft. Gebruik daarvoor het formulier Betalingsregeling warmtekosten.

U vraagt een betalingsregeling aan als u warmtekosten moet terugbetalen en u kunt dat bedrag niet in één keer aan Viveste overmaken. Gebruik daarvoor het formulier Betalingsregeling warmtekosten.

Als u inlogt op het Ista webportaal, kunt u uw eigen verbruik zien. Het verbruik is zichtbaar vanaf het moment dat bij u een radiografische meter is geplaatst.

U betaalt voor de warmte die u verbruikt om uw huis te verwarmen. Hiervoor gelden maximum tarieven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de maximum tarieven vast. U vindt deze tarieven op de website van ACM

De Warmtewet biedt bescherming aan consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet. Deze bescherming is om twee redenen nodig:
 1. Warmte is een eerste basisvoorziening. De overheid zorgt ervoor dat iedereen basisvoorzieningen heeft, zoals water, stroom en gas. Warmte valt hieronder.
 2. Afnemers van warmte met blokverwarming of stadsverwarming kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De Warmtewet zorgt ervoor dat consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet niet meer betalen dan consumenten en bedrijven met een eigen cv-ketel.

In al onze woningen zitten radiografische meters. Deze meters worden rond 1 juli uitgelezen door Ista. In het geheugen van de radiografische meters worden meerdere meterstanden opgeslagen. Deze meterstanden worden op afstand uitgelezen. Ista hoeft hiervoor niet in de woningen.

Als uw woning, vanuit het oogpunt van energieverbruik, een ongunstige locatie heeft in het gebouw (uw woning ligt bijvoorbeeld op de bovenste verdieping), dan wordt er een ‘ligging correctie’ toegepast. Hierdoor betaalt u als huurder van zo’n woning niet meer dan bewoners midden in het gebouw. Aan de hand van de kenmerken van uw woning (bijvoorbeeld 4-hoog, onder het dak, op de hoek van het wooncomplex) is er een reductiefactor berekend. Bij de afrekening wordt uw warmteverbruik vermenigvuldigd met deze reductiefactor. Die bepaalt de correctie op uw warmtekosten.

Als uw woning is aangesloten op een collectieve installatie, dan betekent dit dat alle woningen in het wooncomplex via één of meerdere gemeenschappelijke cv-ketels van warmte worden voorzien. U heeft zelf geen cv-ketel. Dit wordt ook wel ‘blokverwarming’ genoemd.

Een warmtenet is het totaal van leidingen dat binnen een wooncomplex de warmte transporteert van de hoofdinstallatie naar de woningen. De warmtenetten in onze complexen zijn niet verbonden met andere warmtenetten. Ze zijn zelfvoorzienend. Wij leveren en beheren de warmte zelf. U als bewoner kunt daarom niet voor een (andere) warmteleverancier kiezen.

Warmtekosten zijn de kosten die u moet betalen voor het verwarmen van uw woning. Als een woning is aangesloten op een collectieve installatie (zie onder Wat is een collectieve installatie/blokverwarming?) verrekent Viveste de warmtekosten met de huurder.

Wij mogen drie soorten kosten bij u in rekening brengen:
 1. Kosten warmteverbruik Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de maximumprijs die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld. De maximumprijs bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een bedrag per verbruikte gigajoule.
 2. Meterhuur of de kosten voor het meten Voor het meten van het warmteverbruik heeft ACM een tarief vastgesteld. Als er geen warmtemeters zijn, dan zijn dit de kosten voor de uitvoering van de kostenverdeelsystematiek.
 3. De kosten voor een warmtewisselaar (niet van toepassing bij Viveste)
U vindt deze kosten terug op uw jaarafrekening.

Ista bepaalt naar aanleiding van de afrekening het nieuwe voorschot.

Ista verzorgt voor vastgoedbeheerders, huiseigenaren en verhuurders het beheer en de afrekening van energie-, warmte-  en waterverbruik in complexen met een collectieve energievoorziening. Dat doet Ista ook voor Viveste.

Daarvoor is van belang het moment waarop u bent gaan huren. Was de huurprijs op het moment dat u ging huren, een vrije sectorhuurprijs, dan woont u nu in een vrije sectorwoning. Was de huurprijs op het moment dat u ging huren een sociale huurprijs, dan blijft dit een sociale huurwoning, ook als u nu een huur betaalt die boven de grens van de vrije sectorwoning komt (per 1 januari 2021 € 752,33). Op de website van de rijkoverheid kunt u eenvoudig vinden of u een vrije sectorhuurwoning heeft. Houdt uw huurcontract bij de hand en ga naar de website van de rijksoverheid.

Nee. Wij moeten net als alle andere woningcorporaties in Nederland voldoen aan strenge passendheidsregels. Hier mogen we niet van afwijken. Tip: stel uw zoekprofiel op WoningNet zo in dat u alleen de woningen te zien krijgt waarvoor u in aanmerking komt.

Wij raden u aan om aangifte te doen bij de politie. Telefoon 0900 88 44. Bent u al uw sleutels kwijtgeraakt? Neem dan contact met ons op om het slot te laten vervangen. De kosten komen voor uw rekening. Dit geldt tevens voor brievenbussloten. Heeft u nog een reservesleutel?  Dan kunt u een sleutelspecialist een sleutel laten bijmaken. De kosten komen voor uw rekening.

De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie. De Huurcommissie houdt zich bezig met geschillen tussen huurders en verhuurders. Deze geschillen gaan over de huurprijs, onderhoud en de kosten voor servicediensten en nutsvoorzieningen. Voor meer informatie over de Huurcommissie, klikt u hier.

Huurwoningen krijgen punten voor bijvoorbeeld oppervlakte, energiezuinigheid, aantal kamers, enzovoort. Hoe meer punten, hoe hoger de woningwaardering. Wilt u de waardering van uw woning weten, stuur dan een mail naar info@viveste.nl. In de onderwerpregel zet u ‘Woningwaardering’ en uw adres. Ook de WOZ-waarde van de woning telt mee in de puntentelling. Wilt u meer weten over de WOZ-waarde van uw woning, neem dan contact op met de BSR in Tiel ( www.bsr.nl).

Als u wordt  uitgenodigd voor een gesprek moet u van te voren onderstaande gegevens aanleveren: Algemene gegevens Gegevens over u en uw huidige woning
 • Een uitgebreid uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u nu woont. Bent u huurder van Viveste, dan hoeft u geen uittreksel aan te leveren. Vraag bij uw gemeente om een uittreksel waarin wij de volgende 4 gegevens kunnen terugvinden: o   hoe lang u in uw huidige woonplaats woont o   het aantal personen dat ingeschreven staat op uw adres o   uw adreshistorie o   uw burgerlijke staat.
 • Huurt u nu een woning of een kamer van een andere verhuurder? Dan levert u een verhuurdersverklaring  ingevuld en ondertekend door uw verhuurder in.
 • Woont u in een koopwoning? Dan levert u een hypotheekhoudersverklaring ondertekend door uw bank in.

We beoordelen een verzoek tot inwoning op de volgende voorwaarden:
 • een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten
 • de grootte van de woning in relatie tot het aantal personen
 • huurschulden van de aanvrager en/of huurder bij de corporatie
 • een overlastverleden van aanvrager en/of huurder
Bij een eerstelijns familieverwantschap (ouder/kind relatie) verlenen we vrijwel altijd toestemming.

U kunt uw huuropzegging maximaal 3 maanden van tevoren aan ons doorgeven. De minimale opzegtermijn is 1 maand. U kunt op iedere werkdag van de maand uw huur opzeggen.

Een verandering aan de woning zelf (onroerende zaken) mag u niet aan een volgende huurder ter overname aanbieden. Roerende zaken, zoals tapijt of gordijnen, kunt u wel ter overname aanbieden.

Dat mag alleen als u daarvoor onze toestemming heeft en de verandering in goede staat is. Is dat niet het geval, dan moet u de verandering ongedaan maken.

Ja - als dat mogelijk is - mag u de verandering meenemen. In dat geval moet u voor de nieuwe bewoner een voorziening achterlaten die minimaal gelijk is aan de standaard van vóór de verandering. Een aantal veranderingen moet in de woning blijven zitten, zoals een dakraam of een dakkapel. U hoort dat van ons bij de toestemming.

Bij de voorcontrole van de woning geeft onze opzichter aan wat in de woning achter mag blijven en wat niet en wat u ter overname aan de volgende huurder kunt aanbieden. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Wanneer u de aangeboden woning weigert, dan wordt u alleen eerste kandidaat van de andere woning als die nog niet is aangeboden of wanneer de eerste kandidaat de woning weigert.

U kunt inderdaad alleen reageren op woningen in de regio Utrecht. Wilt u ook in andere regio’s reageren, dan moet u zich voor die regio's apart inschrijven.

Sommige woningen hebben een bijzondere bestemming zoals voor invaliden aangepaste woningen, woningen die deel uitmaken van een woongroep, woningen bestemd voor jongeren of senioren of woningen die gehuurd worden door Timon of Lister of een andere met Viveste samenwerkende instantie. In principe is woningruil waarbij een dergelijke woning is betrokken, niet toegestaan. Woningruil is wel mogelijk als de ruilkandidaat in aanmerking komt voor de woning met deze bijzondere bestemming.

Ja. Er vindt een controle plaats. Daarbij gaat u akkoord met de onderhoudstoestand die onze opzichter vaststelt. Eventuele technische mankementen verhelpt u voor de woningruil. Ook tekenen beide partijen het overnameformulier.

Vindt u dat de procedure niet goed is gevolgd, dan kunt u dit voorleggen aan de klachtencommissie. Ook kunt u de kantonrechter verzoeken om de woningruil goed te keuren. Deze kan alleen het verzoek toewijzen als u een zwaarwichtig belang heeft bij de woningruil. Bijvoorbeeld de noodzaak om te verhuizen naar een benedenwoning als het traplopen u te zwaar wordt.

Asbest klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is dat ook zo, maar vaak ook niet. En dat kan verwarrend zijn.

Asbest is een verzamelnaam van een aantal in de vrije natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Als die vezels vrijkomen, kunnen ze op termijn ziekten als long- en darmkanker veroorzaken. Maar alleen bij mensen die deze vezels hebben ingeademd. Vaak zijn dit mensen die beroepsmatig in contact zijn gekomen met asbest, vooral in de jaren zestig en zeventig. De ziekte ontstaat soms pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe hoog het risico is dat je ziek wordt, wordt bepaald door hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels. Zo is bij eenmalige blootstelling het risico op asbestgerelateerde ziekte statistisch gezien heel erg klein.

Hoe herken ik asbest?
Woningen die gebouwd zijn voor 1994 zijn asbestverdacht. Hiermee bedoelen wij dat er een kans is dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw van de woning. Uiteraard zit lang niet in elke verdachte woning asbest. Als leek herken je asbest jammer genoeg niet. De aanwezigheid van asbest kan alleen worden vastgesteld door materiaalonderzoek in een laboratorium door daarvoor opgeleide mensen.

Sinds wanneer is asbest verboden?
Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Het materiaal is tot 1983 daarom veel toegepast. Het kan bijvoorbeeld voorkomen in vensterbanken, rioolbuizen, vinylzeil of -tegels, bij gevelkachels, in en rondom schoorstenen, plafond- en isolatieplaten, kruipluiken en in golfplaten van schuren en garages. Maar sinds 1993 is de verkoop, het gebruik en ook het bewerken van asbest door zagen, boren, schuren of slopen helemaal verboden.

Hoe gaat Viveste om met asbest?
We hebben voor al onze woningen voor zover mogelijk in kaart gebracht of er wel of geen asbest aanwezig is. Vormt asbest een gevaar, dan saneren we preventief. Zo mogelijk in combinatie met groot onderhoud.

Asbest verwijderen
Als asbestvezels los kunnen raken en gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, is het nodig om het asbest te verwijderen. Viveste vraagt dan een vergunning aan en schakelt een asbestbureau in. Asbest moet altijd door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd om de veiligheid te waarborgen.

Bij het verwijderen van de asbest schermt de saneerder de ruimte waar hij werkt luchtdicht af. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning of wooncomplex achter. Afhankelijk van de aard van de asbestvervuiling, zal na de sanering een gespecialiseerd laboratorium nog een luchtmeting uitvoeren. Daarmee controleert het laboratorium of echt alle vezels verwijderd zijn.

Wat kunt u zelf doen?
Zolang asbest blijft zitten waar het zit, is er geen direct gevaar voor u als bewoner. Vermoed u dat er asbest in uw woning zit? Ga er dan niet in schuren, boren, zagen of breken. Maar neem contact met ons op.

U ziet een wespennest. U heeft last van mieren of fruitvliegjes in huis. Of zelfs van muizen en ratten. Bel dan een ongediertebestrijder. U kunt ook eerst zelf maatregelen nemen. De volgende tips helpen.

 • Laat geen onbedekt eten staan of liggen.
 • Gooi geen eten naar buiten. U voert dan niet alleen vogels, maar ook ratten en muizen.
 • Heeft u last van mieren? Leg een lokdoosje neer of strooi mierenpoeder.
 • Laat (overrijp) fruit niet te lang liggen. Dat voorkomt fruitvliegjes. 

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

Soorten rookmelders

Het meest gebruikte type rookmelder is de optische melder. Deze melder maakt gebruik van een lichtgevoelige cel, die de rook waarneemt.

Kies niet voor een combimelder: een rookmelder en een koolmonoxidemelder in één. Een koolmonoxidemelder hoort namelijk op een andere plek te hangen dan een rookmelder.
 
Rookmelders gaan bij normaal gebruik en onderhoud zo’n tien jaar mee. Maar de batterij in de rookmelder gaat gemiddeld één jaar mee. Test daarom regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop.

Als u na vervanging van de batterij een sticker met de datum op de rookmelder plaatst, weet u altijd wanneer hij voor het laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal. Dan is het tijd om de batterij te vervangen. U bent hiervoor als huurder zelf verantwoordelijk voor.

Er zijn sinds kort ook rookmelders te koop waarvan de batterij tien jaar meegaat. Informeer er naar bij de brandweer of bouwmarkt bij u in de buurt.
Maak de rookmelder regelmatig stofvrij.
De beste plek:

 • in de gang of ruimte tussen keuken en huiskamer
 • op elke verdieping in huis
 • altijd aan het plafond
 • en meer dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van een vertrek

Gaat de rookmelder af? Controleer dan meteen of er rook of brand is! Doof het vuur meteen als dat kan. Of bel 112.

Ruikt u gas bij uw gasfornuis of gaskookplaat? Sluit dan de gaskraan bij uw kooktoestel af. Bel daarna meteen een loodgieter. 
Ruikt u gas op een andere plaats in uw huis? Sluit meteen de hoofdgaskraan af! Deze zit in de meterkast, meestal bij de voordeur. Bel ons daarna meteen op (088) 989 01 23. Een gaslek kan levensgevaarlijk zijn! 
Tips:
 • Ruikt u gas? Steek dan geen sigaret of kaars aan. Open vuur is heel gevaarlijk. Kom ook niet aan lichtknoppen en steek geen stekker in het stopcontact. Dat kan al een explosie geven.
 • Laat gasfornuis, gascomfort en gasslangen alleen door erkende installateurs installeren.
 • Laat uw gaskookplaat het liefst aansluiten met een gasslang van roestvrijstaal. Is de slang van rubber? Controleer deze dan regelmatig op scheurtjes, knikken en beschadigingen. Vervang de slang elke 5 jaar. Op de slang vindt u de datum waarop deze gemaakt is.
 • Zorg dat de gasslang niet klem zit. Of een te scherpe bocht heeft. Dan gaat de slang namelijk sneller kapot.

Bij koud weer doen we van alles om er behaaglijk bij te zitten. Soms loopt dit verkeerd af. Elk jaar overlijden in Nederland mensen door de combinatie van een slecht onderhouden gastoestel en onvoldoende ventilatie.

Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide (CO). Dit is een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. CO-gas is een echte sluipmoordenaar; je ruikt of proeft het niet en je raakt snel bewusteloos.

Indicaties van gevaar zijn:

 • De vlam in de geiser, cv-installatie of kachel is oranje in plaats van blauw (zoals bij een goed afgesteld gastoestel) en hoger dan normaal.
 • Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.

Wat doet Viveste?

Viveste heeft alleen cv-ketels met  een gesloten systeem. En we zorgen ervoor dat onze cv-ketels minimaal één keer per twee jaar worden schoongemaakt. Hierdoor is de kans dat er koolmonoxide uit de ketel vrijkomt zeer klein. We plaatsen dan ook geen koolmonoxidemelders.

Wat kunt u doen?

Zorg voor een goede ventilatie. Ook als het koud is. Voor de verbranding van gas is namelijk zuurstof nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt zich koolmonoxide.
Verder kunt u eventueel zelf een koolmonoxidemelder plaatsen. Die geeft een alarm als er teveel koolmonoxide in de ruimte is. Koop hem bij een doe-het-zelfzaak en hang hem 50 centimeter boven ademhoogte. Let op: een gewone koolmonoxidemelder waarschuwt niet bij rook.

In en om uw woning is de kans klein dat u besmet raakt met legionella. Raakt u toch besmet? Dan kunt u de veteranenziekte krijgen. Deze ziekte is voor iedereen anders. Van een flinke verkoudheid tot zware griep met longontsteking.
De bacterie verspreidt zich vooral door verneveling van water in de lucht. Iemand anders kan u niet besmetten. Ook van besmet water drinken wordt u niet ziek.

Laat het water in de douche even stromen

U kunt met een gerust hart douchen. De temperatuur van het douchewater in uw cv-ketel is afgesteld op minimaal 60°C. Bij temperaturen boven de 60°C wordt de legionellabacterie namelijk gedood.

Tips:

 • Ontkalk de douchekop regelmatig. Dat vermindert de kans op legionella.
 • Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Laat het water dan eerst een minuut stromen. Dompel terwijl u dat doet de douchekop onder in een emmer met water. Zo voorkomt u waternevel. Of houd de douchekop dichtbij het afvoerputje. Ventileer ondertussen goed.

Controleer uw airconditioning

Komt er water in vernevelde vorm uit uw airconditioning? Dan kan legionella zich verspreiden. Vraag de leverancier van het apparaat hoe u dit kunt voorkomen.

Maak de plantenspuit of tuinslang leeg na gebruik

Staat uw plantenspuit in de vensterbank in de zon? Ligt de tuinslang buiten in zon? Maak deze dan altijd leeg na gebruik. In de zon kan het water erg warm worden.

Tip:

 • Laat de tuinslang eerst een minuut stromen voordat u de sproeikop of zwenksproeier erop zet. Wilt u meer weten? Wilt u meer weten over het voorkomen van legionella? Kijk dan op

www.rijksoverheid.nl

Woninginbraak heeft een grote impact op de slachtoffers. De politie heeft veel capaciteit vrijgemaakt om dit probleem aan te pakken, maar u kunt zelf ook maatregelen nemen om woninginbraak te voorkomen.

Wat kunt u doen om woninginbraak te voorkomen?

Wacht niet tot het te laat is, maar beveilig inbraakgevoelige plekken van uw woning zelf. Kijk op de website van politiekeurmerk Veilig Wonen hoe u dit het beste kunt doen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen houdt inbrekers buiten. Het is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale zekerheid. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen.
Een inbraak duurt vaak maar 30 seconden. Een crimineel bedenkt zich dus wel twee keer voor hij een woning probeert te betreden als dat is voorzien van het Politiekeurmerk. De crimineel herkent deze woning aan de goede sloten, verlichting en PKVW-sticker.

Voor een aantal veel voorkomende onderhoudsklussen hebben we instructievideo's gemaakt. Deze zijn te bekijken op ons Youtube kanaal.

Ja. Voor het leggen van laminaat heeft u onze toestemming nodig. U krijgt binnen 2 weken een reactie. Bij verhuizing naar een woning van Viveste kan het voorkomen dat die tijd voor u net te lang is. Als u zorgt voor een geluidwerende ondervloer waardoor het geluid niet boven de 10dB komt, mag u dan alvast aan de gang. Blijkt de vloer later geluidsoverlast te veroorzaken, dan moet u hem weer verwijderen.

Wij toetsen elke aanvraag in elk geval op de volgende criteria:
 • De veiligheid van de woning moet gewaarborgd blijven
 • Er moeten deugdelijke materialen worden gebruikt
 • De verandering moet voldoen aan de eisen en voorschriften van de overheid
 • De verandering mag niet leiden tot overlast, schade of gevaar voor uzelf of omwonenden
 • Eventuele onderhoudsgevoelige onderdelen moeten goed bereikbaar zijn en blijven
 • De verandering mag niet schadelijk zijn voor de woning of het woongebouw
 • De verhuurbaarheid en de waarde van de woning en naastgelegen woningen mogen door de verandering niet afnemen.

De zelf aangebrachte verandering is uw eigendom. Dus het onderhoud en het afsluiten van een verzekering is uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor het zonnestroomproject werkt Viveste in Wijk bij Duurstede samen met het lokale energiebedrijf de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en Wocozon, een stichting die voor corporaties zonnepanelen levert en exploiteert. In Houten is de samenwerkingspartner nog niet bekend.

Op wocozon.nl vindt u meer informatie. Huurders in Houten ontvangen later nog een concreet aanbod en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Om het geheel behapbaar te houden, hebben we Houten in 4 delen verdeeld. Elk deel informeren we op een ander moment. Wacht ons concrete aanbod en de informatiebijeenkomst eerst even af. Daarna kunt u eventuele vragen telefonisch stellen aan:
 • Guido Sommers van Wocozon op 085 744 10 58, of
 • Sander Bos van Viveste op 088 989 01 23 (op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur).

In Wijk bij Duurstede werken we hiervoor samen met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC). Op haar website vindt u meer informatie. Stelt u uw vragen liever telefonisch, dan kunt u contact opnemen met Sarida van der Meer van de EWEC op 06 1249 2247, of met Sander Bos van Viveste op 088 989 01 23 (op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur). In Houten moeten we hiervoor nog een coöperatieve vereniging oprichten. De bedoeling is dat u maximaal 9 panelen tegen €5,- per paneel kunt afnemen van die vereniging. Uw panelen worden geplaatst op een groot gebouw, samen met de andere bewoners, die deelnemen.

Viveste wil de financiële opbrengsten van de opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk gelijk verdelen onder de huurders die deelnemen aan het zonnestroomproject. Daarvoor hebben we onze woningen in twee groepen verdeeld:
 1. Eén groep bestaat vooral uit eengezinswoningen met een fors dak, met een goede ligging richting zon. Op die daken plaatsen we zonnepanelen samen met Wocozon.
 2. En één groep heeft geen eigen dak (bijvoorbeeld appartementen) of een dak dat niet gunstig is voor zonnepanelen. De huurders van deze woningen kunnen gebruik maken van groepen panelen op grote gebouwen in de buurt.

Viveste werkt graag aan een duurzamere wereld. Energie duurzaam opwekken met zonnepanelen past daarbij. En het levert huurders een financieel voordeel op. Daarmee draagt het ook nog bij aan lagere woonlasten.

Hoeveel u verdient aan zonnestroom hangt af van de soort woning die u huurt (zie ook Viveste verdeelt haar woningen in twee groepen. Waarom?). Huurt u een woning waarvoor Viveste samenwerkt met Wocozon, dan heeft u jaarlijks minimaal € 40,- voordeel van het zonnestroomproject. Afhankelijk van de elektraprijs die u betaalt, kan het voordeel verder oplopen. Huurt u een woning waarvoor Viveste samenwerkt met de EWEC, dan is het voordeel minimaal € 50,- per jaar. Naast de financiële voordelen draagt u bij aan een duurzame wereld.