‘Think, Link & Build’-hackathon levert waardevolle ideeën op

17 juli 2018

Op 26 juni kwamen bewoners, experts, ondernemers, medewerkers van Viveste én een aantal jonge ontwerpers bij elkaar om na te denken over het vormen van een gemeenschap. Hoe kunnen bewoners een gemeenschap vormen waarbij ze naar elkaar om zien en hoe hou je zo’n gemeenschap levendig? Op interactieve wijze werd hierover nagedacht. Dit leverde leuke ideeën op. Deze ideeën zijn op 27 juni tijdens een symposium gepresenteerd. De drie mooiste ideeën worden de komende tijd verder uitgewerkt door Viveste.