Stappenplan bij het kopen van uw huurwoning

U heeft van ons bericht ontvangen dat u uw huurwoning kunt kopen. Dit zijn de vervolgstappen:

Stap 1 | Informeren – U hoort dat u uw woning zou kunnen kopen

Wij besteden het verkopen van onze woningen uit aan enkele makelaars. Als besloten wordt dat u uw woning mag kopen, neemt een makelaar contact met u op. U heeft dan een telefonisch gesprek over wat er bij komt kijken en waar u aan moet denken.

Stap 2 | Oriënteren – U wilt graag vrijblijvend weten wat de mogelijkheden zijn

Bent u nog steeds serieus geïnteresseerd? Dan laten we een onafhankelijke taxateur een indicatiewaarde van het huis bepalen. Zodra de indicatiewaarde bekend is, ontvangt u hiervan bericht. Hiermee kunt u een financieel advies aanvragen bij een hypotheekadviseur.

Stap 3 | Financieel advies – U wilt weten of het kopen van een woning financieel bij u past

Wilt u weten of het kopen van een huis financieel aantrekkelijk voor u is? Dan adviseren wij u een hypotheekadvies te vragen bij één of meer erkende hypotheekadviseurs.

Er zijn websites waar u een eerste berekening kunt maken van wat u kunt lenen. Bijvoorbeeld met de rekenhulp van Vereniging Eigen Huis. U vindt daar ook allerlei handige informatie over het kopen van een huis.

Stap 4 | Taxatie en aanbieding

Wanneer u serieus van plan bent om uw woning te kopen, geven wij uw gegevens door aan de taxateur. U ontvangt hiervan dan een bevestiging. De taxateur belt u om een afspraak te maken voor de taxatie van uw woning. Zodra het taxatierapport binnen is, ontvangt u de aanbieding met de definitieve koopprijs. Ook ontvangt een toelichting over alles waarmee u bij het kopen van een huis te maken krijgt. 

Overweegt u extra informatie in te winnen op het gebied van hypotheken, taxaties, bouwkundig rapport, verbouwingsmogelijkheden etc.? Dan zijn de kosten daarvoor voor uw eigen rekening. Let op: besluit u na de taxatie toch niet over te gaan tot kopen? Dan berekenen wij de gemaakte kosten voor de taxatie aan u door.

Stap 5 | De concept koopovereenkomst – U besluit de woning te kopen

U heeft zich goed laten informeren en u weet inmiddels dat het kopen van uw huis voor u financieel haalbaar is. U heeft besloten dat u het huis wilt kopen, en u maakt daarvoor een afspraak met de makelaar.

De makelaar spreekt alles rond de koop van het huis nog eens goed met u door. Daarna ontvangt u van hem een volledig ingevulde koopovereenkomst met een persoonlijke toelichting.

In de overeenkomst bent u de koper en Viveste de verkoper. De makelaar is gemachtigd om namens Viveste de verkoop te regelen.

De koopovereenkomst krijgt u mee naar huis. Dan kunt u het document rustig doorlezen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de makelaar. 

Stap 6 | De koopovereenkomst – Een officieel moment

U bent het eens met de koopovereenkomst en u maakt een nieuwe afspraak met de makelaar. Voor de ondertekening van de overeenkomst. Die tekent u dan bij de makelaar op kantoor.

Vanaf dat moment is de koop officieel. De makelaar stuurt daarna de ondertekende koopovereenkomst naar de notaris.

In de koopovereenkomst staat altijd een ontbindende voorwaarde van financiering. Dat wil zeggen dat u, als u de financiering niet rond kunt krijgen, zonder kosten van de koop kunt afzien. In de overeenkomst staat hoe lang u de tijd heeft voor het afsluiten van uw hypotheek.

Kan de koop niet doorgaan? Dan kunt u uw woning vanzelfsprekend gewoon blijven huren.

Stap 7 | Uw financiën regelen – U zorgt voor de hypotheek

Met de getekende koopovereenkomst gaat u naar uw hypotheekadviseur om de financiering rond te maken. Hiervoor heeft u ongeveer 6 weken de tijd.

Zodra de financiering in orde is, stuurt uw hypotheekadviseur de gegevens door naar de notaris. Ook dit moet binnen een vastgestelde termijn gebeuren.

Stap 8 | De notaris – U wordt definitief eigenaar

Wanneer alle papieren van de makelaar en uw hypotheekadviseur binnen zijn, stelt de notaris de ‘concept akte van levering’ en de ‘concept hypotheekakte’ op. U ontvangt van hem een kopie van deze documenten. 

U maakt daarna een afspraak met de notaris over het moment waarop de leveringsakte en de hypotheekakte gepasseerd worden. Passeren wil zeggen, dat het huis van eigenaar verandert.

Wij adviseren u om vóór de datum waarop de leveringsakte passeert, het huis te verzekeren tegen brand- en stormschade.

Vanaf de datum van overdracht halen wij uw huis uit onze huuradministratie en bent u geen huur meer verschuldigd. U betaalt vanaf dat moment de maandlast van uw hypotheek aan uw hypotheekgever. U mag op de datum van overdracht geen huurachterstanden hebben!

Op de afgesproken datum tekent u de leveringsakte en de hypotheekakte. Op dat moment bent u eigenaar geworden van uw woning. Gefeliciteerd!