Servicekostenafrekeningen worden in de komende weken verzonden

17 juni 2019

Woont u in een appartement? Dan ontvangt u jaarlijks een afrekening van de servicekosten. Wij zullen deze in de komende weken naar u toesturen. In de brief leest u of u moet bijbetalen of geld terug krijgt van ons. Op onze website vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Zie hieronder voor de meest gestelde vragen over de servicekosten.

Veelgestelde vragen

Servicekosten betaalt u voor diensten en producten die eigenlijk huurdersonderhoud zijn, maar die Viveste voor u doet. U betaalt deze kosten vooruit, tegelijk met de netto huur. Bijvoorbeeld schoonmaak, elektra en water van de algemene ruimtes.

U betaalt elke maand een voorschot: u betaalt vooruit. Aan het begin van het jaar ontvangen wij alle facturen van de bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren. Daarna kunnen wij berekenen of u te veel of te weinig heeft betaald. Het verschil tussen de werkelijke kosten en het betaalde voorschot moet u bijbetalen, of krijgt u van ons terug. Dat heet ‘de afrekening’.

Er zijn twee soorten servicekosten:

  • Verrekenbare servicekosten:  elektraverbruik  gemeenschappelijk en/of  zonder eigen meter, schoonmaak gemeenschappelijke ruimte, moeilijk bereikbaar glas, onderhoud tuin, gasverbruik gemeenschappelijk en/of zonder eigen meter, waterverbruik gemeenschappelijk en/of zonder eigen meter, wijkbeheerder, elektraverbruik scootmobiel,  elektra lift, elektra bergingen. Deze servicekosten worden jaarlijks afgerekend.
  • Niet verrekenbare servicekosten:  serviceabonnement, ontstoppen riolering, glasverzekering. Dit is een gemeenschappelijke verzekering of een gemeenschappelijk fonds  waarmee een risico van de huurder wordt gedeeld.  Deze servicekosten worden niet afgerekend. Voor het serviceabonnement kan iedere huurder zelf kiezen.

Voor 1 juli  hoort u van Viveste of u over het jaar ervoor  moet bijbetalen (en hoeveel) of dat u geld terugkrijgt.

Aan het begin van het jaar ontvangen we de rekeningen van de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren. Daarna moet Viveste per huurder het voorschotbedrag en alle kosten van het kalenderjaar verzamelen, controleren en verrekenen. Daar hebben wij meer dan een maand tijd voor nodig.

Als u verhuist, krijgt u voor 1 juli van het volgende kalenderjaar nadat u verhuisd bent van Viveste een overzicht van alle kosten. Dan weet u of moet bijbetalen (en hoeveel) of dat u geld terugkrijgt.

  1. Als u Viveste een machtiging heeft gegeven, mogen wij automatisch iedere maand huur en servicekosten van uw rekening laten afhalen. Dat heet: automatisch incasseren. Zo’n incassomachtiging blijft geldig voor de termijn die u met ons heeft afgesproken. Als u verhuist en alle afrekeningen zijn gedaan, dan kunt u de machtiging stopzetten. Doet u dat niet, dan wordt de machtiging automatisch stop gezet als die meer dan 36 maanden (= 3 jaar = 1.095 dagen) niet is gebruikt.

Als de huurder overlijdt, krijgen de erven (meestal)  voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar  waarin de huurder is overleden van Viveste een overzicht van alle kosten. Dan weten de erven of zij moeten bijbetalen (en hoeveel) of geld terugkrijgen.

Erven kunnen tot 18 maanden na de datum van overlijden het overzicht van Viveste ontvangen. Daarmee volgen wij de werkwijze  van de Belastingdienst.

Nee, binnen een complex kunnen huurders verschillende servicekosten betalen. Dat komt bijvoorbeeld omdat een benedenwoning geen gebruik hoeft te maken van een lift, of een ingang met brievenbus aan de straat heeft en dus geen gebruik hoeft te maken van gemeenschappelijke ruimte(s). Per woning in een trappenhuis kunnen de servicekosten verschillen, bijvoorbeeld omdat het aantal kamers per woning verschilt.

Bent u het niet eens met de afrekening? Dan moet u dit schriftelijk laten weten aan Viveste en aangeven waarom u het niet eens bent met de afrekening. U kunt een mail sturen aan servicekosten@viveste.nl . Viveste moet binnen drie weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. Als Viveste uw bezwaar niet wegneemt kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 36 of meer (drempelbedrag). Meer informatie over het indienen van een verzoek bij de Huurcommissie leest u op https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/servicekosten-en-nutsvoorzieningen

Viveste berekent administratiekosten voor de handelingen die wij moeten doen om per huurder per jaar het juiste overzicht van de kosten te maken.

Over de warmtelevering (gas algemene ruimte(s)) zijn de administratiekosten wettelijk maximaal 2%.

Over de overige diensten en producten zijn de administratiekosten wettelijk maximaal 5%.

Als u vorig jaar geen overzicht van de servicekosten heeft gekregen en dit jaar wel, is uw woonsituatie het afgelopen jaar veranderd. Dat kan zijn:

  • U huurt nu een woning in een complex met servicekosten en eerst niet (u bent verhuisd);
  • In uw complex is een nieuwe dienst of een nieuw product gekomen en 70% van de bewoners heeft daarmee ingestemd. Dan betaalt u daar nu servicekosten voor en eerst niet.

Bedragen gelijk aan of kleiner dan € 2,50 hoeft u niet te betalen. We betalen alle tegoeden uit.

De wijkbeheerder is voor Viveste de ‘ogen en oren’ in de wijk. De wijkbeheerder helpt met het aanpakken van problemen. U kunt zijn/haar hulp daarbij vragen. En u kunt bij hem/haar terecht voor ideeën voor uw woonomgeving.

Als u klachten heeft over schoonmaak en/of onderhoud, mail die dan naar info@viveste.nl. Of u meldt ze bij de wijkbeheerder.

Als uw elektra- of waterverbruik sterk is gestegen en u weet niet hoe dat komt, mail dan naar info@viveste.nl.

Ja, u kunt de rekeningen opvragen via servicekosten@viveste.nl

Hiervoor kunnen onderstaande oorzaken zijn:

  • In 2017 heeft u een hoger of lager voorschot betaald dan in 2018
  • De service is aangepast . Er kan bijvoorbeeld meer of minder schoongemaakt zijn
  • De prijzen van de diensten en producten zijn gestegen of gedaald.