Scheiden of relatiebeëindiging

Gaat u uit elkaar? Dan bepaalt u zelf wie de woning blijft huren. Wanneer u getrouwd bent, bepaalt de rechter dit voor u.

Eén van u zegt de huur op

Een van u blijft in de woning wonen. De ander vertrekt. U regelt dit via een eenzijdige opzegging. Hieronder leest u welke gegevens wij van u nodig hebben:

  • U vult het opzeggingsformulier medehuurder in en u zet beiden uw handtekening er onder.
  • Bent u getrouwd? Stuur dan een kopie van het echtscheidingsvonnis of van de voorlopige voorziening naar ons op. En een kopie van de inschrijving van de echtscheiding in het echtscheidingsregister. In de documenten moet staan wie de zorg voor eventuele kinderen houdt.
  • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Stuur ons dan de formele beëindiging van het geregistreerd partnerschap en het ouderschapsplan waarin staat wie de zorg voor de kinderen heeft.
  • Heeft u een samenlevingscontract? Stuur ons dan een kopie van het document ‘verbreking samenlevingscontract’.
  • Bent u niet getrouwd en heeft u geen samenlevingscontract? Stuur dan van beiden personen het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) mee, samen met het opzeggingsformulier medehuurder. Op het uittreksel moet de burgerlijke staat zichtbaar zijn en hieruit moet blijken dat de vertrekkende huurder niet meer woonachtig is op het adres. U kunt dit uittreksel opvragen bij de gemeente.

Als we alles van u ontvangen hebben, zetten we de gegevens over. De woning komt op naam van de persoon die er blijft wonen. U blijft beiden aansprakelijk voor de huurovereenkomst totdat u van ons een bevestigingsbrief heeft ontvangen

Voorlopige voorziening echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure duurt lang. Een voorlopige voorziening dient om die periode te overbruggen. De uitspraak van de rechter (beschikking) geldt tot aan de uitspraak in de bodemzaak: de echtscheiding.

U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als onderdeel van een echtscheidingsprocedure. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen voordat u een echtscheidingsprocedure start. Dan moet u binnen 4 weken nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over de voorlopige voorziening een verzoek tot echtscheiding indienen. Doet u dat niet, dan geldt de uitspraak vanaf dat moment niet meer.