Samenwerking

We willen ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen. Iedereen heeft recht op een thuis, vinden wij. Dat is meer dan een dak boven je hoofd. Het is zelfs meer dan een fijn huis. Maar een huis in een fijne buurt. Dat kunnen we niet alleen. Juist als je samen optrekt, kom je verder. We bepalen daarom niet in ons eentje wat we doen in buurten en wijken, maar overleggen met de groepen die voor ons het belangrijkst zijn.

Samen met huurders en hun organisaties

Allereerst natuurlijk de bewoners zelf. Wat hebben zij nodig? Hoe kunnen wij hen verder helpen? Dit vragen we aan huurders zelf, en hierover overleggen we regelmatig met bewonerscommissies, besturen van onze woongroepen en onze huurdersorganisaties: De HuurdersAdviesRaad in Houten en de Huurdersbelangenvereniging in Wijk bij Duurstede.

Samen met gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties

Daarnaast zijn we actief in samenwerkingsverbanden met gemeenten en professionals in zorg en welzijn om onze klant goed te bedienen. Wij houden onze rol niet langer dan nodig is. Als andere maatschappelijke organisaties het kunnen oppakken, doen wij een stapje terug, zodat wij op andere plekken weer kunnen meehelpen. 

Nauwe samenwerking met ZorgSpectrum

We zetten ons er voor in dat mensen die – bijvoorbeeld door een handicap, chronische aandoening en/of leeftijd -verminderd zelfredzaam zijn zo lang mogelijk zelfstandig in Houten kunnen wonen. En dat ze daarbij zoveel mogelijk de eigen regie kunnen houden. Daarvoor hebben we een nauwe samenwerking met zorgorganisatie ZorgSpectrum. 

Vanuit onze gezamenlijke visie kijken we naar de kracht van de klant. Wat kan hij zelf en op welke wijze wil hij ondersteund worden? We experimenteren en ondersteunen projecten die hieraan bijdragen. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging in de keuze van woonlocaties om daarmee woningen met zorg goed te spreiden. 

We zijn er beide van overtuigd dat we meer kunnen betekenen door met elkaar samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise. Uiteraard betrekken we daarbij ook andere maatschappelijke organisaties.