Project Linde-Oord

Ontwikkeling van huur- en koopappartementen naast elkaar

Het project Linde-Oord bestaat uit de ontwikkeling en realisatie van twee gebouwen: koopappartementen en sociale huurappartementen.
De sociale huurappartementen worden door Viveste afgenomen middels een met de ontwikkelaar/bouwer te sluiten Turnkey Overeenkomst (TKO), zie foto onderaan de tekst.

Samen met de omgeving is gewerkt aan een stedenbouwkundig plan. Uitkomst: 2 woonblokken. Eén woonblok van 19 (vrije sector) koopappartementen. En één woonblok met 26 sociale huurappartementen en een algemene ruimte. Er zijn dus in totaal 5 tweekamer appartementen en 21 driekamer appartementen.

Doelgroep huurappartementen
• Senioren (65+)
• Houtense woningzoekenden kunnen lokale voorrang krijgen
• Senioren met een zorgvraag kunnen voorrang krijgen

Vooruitblik op de Uitvoeringsfase
1. Opstarten van het verhuurproces
2. Realisatie van het gebouw tot en met de oplevering van het gebouw
3. Realisatie van het gebouw en de omgeving inclusief parkeerplaatsen

De start van de bouw vindt plaats zodra tenminste 70% van de koopappartementen is verkocht, omdat de aannemer beide gebouwen in één bouwstroom wil bouwen. Naar verwachting vindt de start van de bouw in het eerste kwartaal van 2023 plaats.

Ontmoetingsruimte voor de buurt
In het gebouw wordt op de begane grond een ontmoetingsruimte ingericht voor allerlei activiteiten, voor bewoners van het complex en bewoners uit de buurt.
Het parkeren van auto’s gebeurt op het openbare terrein voor het gebouw.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen senioren die een huur- of een koopwoning achterlaten.

Huurprijs
Het is nog niet bekend wat de huurprijzen van de sociale huurwoningen exact worden. De bovengrens voor sociale huurwoningen betreft op dit moment € 763,00 (prijspeil 2022). Tijdens de uitvoeringsfase zullen de definitieve huurprijzen worden bepaald.

Bent u geïnteresseerd in deze sociale huurappartementen?
De sociale huurappartementen worden via WoningNet Regio Utrecht geadverteerd. Zonder inschrijving, kunt u geen kans maken op de woningen. U kunt zich inschrijven via: www.woningnetregioutrecht.nl

Welke partijen zijn erbij betrokken en wat doen die?
Het projectmanagement ligt bij Trigonium Vastgoedontwikkeling. Vanuit Viveste is de heer H. Kluin de projectmanager.
De ontwikkelaar/bouwer van het project Linde-Oord is MBB Ontwikkeling uit Maarssen.


Deze informatie is zorgvuldig opgesteld. Toch kunnen wij niet voorkomen dat er onvolkomenheden in staan. U kunt aan de informatie en de getoonde beelden geen rechten ontlenen. Beelden mogen alleen na onze goedkeuring door derden worden gepubliceerd.

Externe communicatie wordt afgestemd met de gemeente en de ontwikkelaar MBB Ontwikkeling.