Problemen met huur betalen

Betalingsproblemen of schulden. Het kan iedereen overkomen. U kunt bijvoorbeeld uw baan kwijtraken of in een echtscheiding belanden. Kom dan snel in actie, want hoe hoger de achterstand oploopt, des te groter het probleem vaak wordt. Dus denkt u dat u de huur niet op tijd kunt betalen? Laat het ons dan altijd zo snel mogelijk weten. We kijken dan graag wat we voor u kunnen doen. Soms kunnen we een betalingsregeling afspreken.

Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een herinnering

Wij willen onze huurders helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Daarom leven we de betaaldatum die we hebben afgesproken in de huurovereenkomst strikt na. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u snel een herinnering om de huur alsnog aan ons over te maken. Betaalt u dan nog steeds niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning. Daarin leest u ook wat de kosten zijn als wij de deurwaarder inschakelen.

Heeft u na een herinnering en aanmaning nog steeds niet betaald?

Heeft u geen contact met ons opgenomen? Dan volgt eventueel een huisbezoek. Als wij geen contact met u kunnen krijgen, melden wij dit bij het Sociaal Team (Houten) of Stichting Binding (Wijk bij Duurstede). Eventueel schakelen we de deurwaarder in. De kosten hiervan betaalt u. Leidt dat niet tot betaling, dan stappen we naar de rechter om ontruiming van de woning te vragen. Als dat gebeurt, kunt u drie jaar lang geen woning meer huren in de regio Utrecht.

Wij kunnen uw gegevens delen

Om u te helpen, kunnen wij uw gegevens (uw naam, adres en hoogte van uw betalingsachterstand) aan een aantal hulpverlenende instanties doorgeven. Voor Houten: gemeente Houten, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Sociaal Team, Voedselbank, Veilig Thuis en Meldpunt Zorg & Overlast. Voor Wijk bij Duurstede: gemeente Wijk bij Duurstede, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, Stichting Binding, Voedselbank en Veilig Thuis.

Heeft u daar bezwaar tegen? Mail dan naar huurincasso@viveste.nl of bel ons.

Heeft u financiële problemen? Zoek dan snel hulp

Woont u in de gemeente Houten?
Bel dan met het Sociaal Team op 06-29458469. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) kan u ondersteunen om financiële problemen te voorkomen en op te lossen. Ga naar wil-lekstroom.nl of bel (030) 70 22 300 om meteen een afspraak te maken. Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren of administratieve ondersteuning? Ga dan naar het Info Spreekuur in Houten.

Woont u in de gemeente Wijk bij Duurstede?
Bekijk dan op de website van Stichting Binding welke regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen. Of loop binnen bij ‘Grip op de knip’ bij Stichting Binding: Steenstraat 14a in Wijk bij Duurstede. Daar helpen ze u gratis met het op orde krijgen van uw financiën en administratie. Langskomen kan elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. U kunt ook mailen naar gripopdeknip@stichting-binding.nl of bellen naar (0343) 47 30 75.
Verder kan een consulent van Sociaal Raadslieden van Stichting Binding u helpen als u een vraag heeft op het gebied van sociale zekerheid, wetten en regelingen. Bel met Stichting Binding voor een afspraak: (0343) 47 30 70.

Tip: Op de particuliere site rechtopgeld.nl vindt u allerlei informatie over regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. En hoe u deze kunt aanvragen. Door een test met eenvoudige vragen, krijgt u daarop het antwoord.

Corona en je geldzaken

Het is een vreemde tijd. De coronacrisis heeft gevolgen voor iedereen. Voor jezelf, je gezin en misschien ook je baan. Maar ook voor (jouw) geldzaken. Heb je vragen over je financiële situatie of lig je ‘s nachts wakker van je geldzorgen? Wij willen je graag helpen. Voorkom erger en vraag om hulp. Op de site van ‘Geldfit‘ geven ze je tips en hulp om je geldzaken fit te houden. Of om ze fit te krijgen. Op de site kun je een test doen.

U kunt bij het WIL terecht voor een tijdelijke bijstandsuitkering, begeleiding naar werk, hulp bij schulden en financiële ondersteuning.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De TONK is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis opeens veel minder inkomen hebben en daardoor hun noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van het WIL, of klik hier.