Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Privacybeleid

Viveste verhuurt, verkoopt en beheert woningen in het Kromme Rijngebied. Als u een woning van ons wilt huren, huurt of koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens. We leggen alleen gegevens vast om ons werk goed te kunnen doen en bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Alle persoonsgegevens verwerken wij overeenkomstig onze doelbestemmingen.
  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.
  • Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgevingen over de verwerking van peroonsgegevens.

Lees ook onze volledige privacyverklaring.