Privacybeleid

Viveste verhuurt, verkoopt en beheert woningen in het Kromme Rijngebied. Als u een woning van ons wilt huren, huurt of koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens. We leggen alleen gegevens vast om ons werk goed te kunnen doen en bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Alle persoonsgegevens verwerken wij overeenkomstig onze doelbestemmingen.
  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.
  • Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgevingen over de verwerking van peroonsgegevens.

Lees ook onze volledige privacyverklaring.