Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Privacy

Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd

Wij vinden het belangrijk dat u, in het kader van het woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen.

Wij voldoen aan de AVG

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wet. Stichting Viveste handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacydocumenten die beschikbaar zijn gesteld door Aedes: de brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland.

In onze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, het delen met andere partijen en de beveiliging ervan en de bewaartermijnen die we hanteren. Ook leest u over de rechten die u als klant heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met vragen over uw persoonsgegevens.