Prestatieafspraken geven richting aan lokaal woonbeleid

21 januari 2022

Er zijn op woongebied weer nieuwe prestatieafspraken gemaakt. De gemeente Wijk bij Duurstede, Viveste en Huurdersbelangenvereniging Kromme Rijn (HBV) stelden deze samen op. Elk jaar geven zij daarmee aan wat hun bijdrages worden aan het uitvoeren van het lokaal woonbeleid in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Voor 2022 zijn er afspraken voor vijf thema’s
Het betreft de bouwopgave, de huisvesting van specifieke doelgroepen, de wachtlijsten, duurzaamheid en leefbaarheid. De drie organisaties ondertekenden deze afspraken. Vanaf januari 2022 vullen zij die afspraken verder in. Dan volgen ook de plannen om de gemaakte afspraken uit te voeren. Basis daarvoor is naast de prestatieafspraken ook de concept-Woonvisie 2021-2030. Daarover neemt de gemeenteraad begin 2022 een besluit.

Allen zijn tevreden over de plannen voor 2022

Wethouder Hans Buijtelaar, Wouter Gerritse (locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede) en Monique van den Hoek (secretaris van de HBV) zijn tevreden over de afspraken die zijn gemaakt.

Wethouder Buijtelaar: ‘Viveste en de gemeente weten elkaar goed te vinden. De prestatieafspraken maken duidelijk waar wij het komend jaar mee bezig gaan. Dat zijn heel verschillende onderwerpen. Geld steken in duurzaamheid en woningen bouwen bijvoorbeeld. Maar ook acties ondernemen bij wonen en zorg. Tevens investeren in de leefbaarheid en initiatieven nemen om de wachtlijsten kleiner te maken. Dit laatste is niet eenvoudig, gelet op de druk die er momenteel is op de woningmarkt.’

Wouter Gerritse, locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede: ‘We hebben elkaar en ook andere (maatschappelijke) partners nodig om invulling te geven aan de opgaven waar we samen voor staan. Deze gezamenlijkheid is ons vertrekpunt voor deze prestatieafspraken. Wij zijn blij met de korte lijnen tussen de partijen. In de prestatieafspraken is veel aandacht voor energiezuinig wonen, duurzaam renoveren en bouwen. Ook het samen leven in buurten en wijken is een belangrijk onderdeel. Wat kunnen wij doen om prettig samenleven bereikbaar te maken voor alle inwoners? Zo kan ieder daaraan bijdragen vanuit de eigen kracht en mogelijkheden.’

Monique van den Hoek (HBV): ‘Vanuit huurders vinden we met name wonen voor alle doelgroepen belangrijk, óók jongeren en ouderen. En de samenleving in de buurten. We stimuleren huurders, eigenlijk alle inwoners, om actief bij te dragen aan fijn wonen en aandacht voor elkaar.’