Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Prestatieafspraken 2021 getekend in Houten met de bewonerscommissies

22 juli 2021

Samen met de gemeente Houten en de bewonerscommissies Hofstede, Meercamp en Torentje Achterom hebben wij de prestatieafspraken gemaakt. De drie partijen staan samen voor de thema’s: voldoende betaalbare woningen, duurzaamheid en leefbare wijken, waarin iedereen meetelt en mee kan doen.

De gehele prestatieafspraken vindt u onderaan de pagina. Daarbij is een addendum (bijlage) toegevoegd, omdat tijdens het proces van de prestatieafspraken de besluitvorming rond de Ruimtelijke Koers in Houten nog gaande.

De bewonerscommissies hebben tijdens het proces van de prestatieafspraken ook nagedacht over een nieuwe huurdersorganisatie van Viveste in Houten. De huurders zoeken samen met Viveste naar enthousiaste bewoners die een klankbordgroep willen vormen om een nieuwe huurdersorganisatie te beginnen.

Heeft u interesse en wilt u meedoen? Meldt u aan bij Ed Kooger van de Woonbond via ekooger@woonbond.nl of 06 86855001.

Meer informatie
De gemaakte afspraken voor Houten vindt u in onderstaande documenten: