Prestatieafspraken 2019 in Houten in het teken van betaalbaarheid en duurzaamheid

20 december 2018

Begin december hebben Viveste, de HuurdersAdviesRaad Houten (HAR) en de gemeente overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken voor 2019. Sinds enkele jaren worden deze afspraken over sociale woningbouw jaarlijks gemaakt. De drie partijen zitten als partners met elkaar om tafel om prioriteiten te stellen voor het volgende jaar.

Nieuwbouw in voorbereiding

In 2019 is uiteraard aandacht voor nieuwbouw. De wachttijd voor een sociale huurwoning is onverminderd lang in Houten. Daarom wil Viveste de komende 3 jaar ruim 300 woningen bouwen. In 2019 zullen naar verwachting geen nieuwe woningen opgeleverd worden maar worden een heel aantal plannen voorbereid.

Meer beweging op de woningmarkt

Viveste wil maatregelen nemen om de doorstroming op de sociale woningmarkt te bevorderen zoals het promoten van woningruil en het verbreden van de voorrangsregeling voor senioren. Hiermee kunnen mensen verhuizen naar een woning die beter bij hun huidige situatie past. En komen er woningen voor starters op de woningmarkt vrij.

Blijvende aandacht voor duurzaamheid

In december is Viveste begonnen met een project met zonnepanelen op de daken van eengezinswoningen in Houten Zuid en de kleine kernen. In de loop van 2019 zal dit project ook in de andere wijken van Houten uitgerold worden. Ook kijkt Viveste met de gemeente en de HAR wat huurders zelf kunnen doen aan energiebesparing. Vrijwilligers krijgen een opleiding tot energiecoaches, zodat zij advies kunnen geven bij de mensen thuis. En in 2019 rondt de gemeente het klimaatplan af dat er voor moet zorgen dat de gemeente in 2040 energieneutraal is.

Woningen moeten betaalbaar blijven

Tot slot heeft de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in 2019 speciale aandacht. In 2019 wordt onderzocht hoe de financiële situatie van de laagste inkomens er uit ziet en op welke wijze deze groep geholpen kan worden. Viveste zal de huurverhoging voor de laagste inkomens zo beperkt mogelijk houden.

De volledige afspraken vindt u hier.