Veelgestelde vragen

Sommige woningen hebben een bijzondere bestemming zoals voor invaliden aangepaste woningen, woningen die deel uitmaken van een woongroep, woningen bestemd voor jongeren of senioren of woningen die gehuurd worden door Timon of Lister of een andere met Viveste samenwerkende instantie. In principe is woningruil waarbij een dergelijke woning is betrokken, niet toegestaan. Woningruil is wel mogelijk als de ruilkandidaat in aanmerking komt voor de woning met deze bijzondere bestemming.
Ja. Er vindt een controle plaats. Daarbij gaat u akkoord met de onderhoudstoestand die onze opzichter vaststelt. Eventuele technische mankementen verhelpt u voor de woningruil. Ook tekenen beide partijen het overnameformulier.
Vindt u dat de procedure niet goed is gevolgd, dan kunt u dit voorleggen aan de klachtencommissie. Ook kunt u de kantonrechter verzoeken om de woningruil goed te keuren. Deze kan alleen het verzoek toewijzen als u een zwaarwichtig belang heeft bij de woningruil. Bijvoorbeeld de noodzaak om te verhuizen naar een benedenwoning als het traplopen u te zwaar wordt.