Bericht

Prestaties Viveste vergeleken met andere corporaties

15 december 2017

Elk jaar vergelijkt Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, ruim 300 woningcorporaties op vijf verschillende onderwerpen: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Beschikbaarheid&Betaalbaarheid, Onderhoud & Verbetering en Duurzaamheid. Met het resultaat kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. Hieronder leest u over onze scores.

Huurderstevredenheid

Huurders die hun woning verlaten zijn meer tevreden over ons dan landelijk gemiddeld. De waardering van nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek ligt op het landelijk gemiddelde.

Beïnvloedbare bedrijfslasten

Onze beïnvloedbare bedrijfslasten over 2016 daalden ten opzichte van het jaar daarvoor met € 1,- per woning naar € 928,-. Daarmee zijn ze nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt vooral door de incidenteel hoge automatiseringskosten door de invoering van een nieuw primair systeem in 2016.

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid

Viveste scoort goed op de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het aantal betaalbare woningen dat beschikbaar kwam, steeg met 3,9%. De gemiddelde huurprijs van € 572,- ligt boven het landelijk gemiddelde, dat op € 512,- zit. Maar het verschil in huur ten opzichte van de maximale huur is veel kleiner. Landelijk ligt dat op 72%, terwijl dit voor Viveste 73% is. Hieruit valt op te maken dat het ‘kwaliteitsniveau’ (met name de grootte) van onze woningen gemiddeld veel hoger is dan landelijk gemiddeld. We willen meer goedkope kleine woningen toevoegen aan ons woningbestand.

Duurzaamheid

Voor wat betreft de verduurzaming van onze woningen staan we er goed voor. Met een gemiddelde Energie-index van 1,38 behoren we bij de beste corporaties in Nederland en zijn we goed op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020.

Onderhoud & Verbetering

Ook op dit onderdeel scoren we goed. De kosten voor het in stand houden van onze woningen en de technische woningkwaliteit liggen (ver) onder het landelijk gemiddelde. De door huurders ervaren woonkwaliteit ligt met een waardering van 7,1 op het landelijk gemiddelde.

En nu …

Het komend jaar blijven we ons inzetten om meer betaalbare woningen voor onze doelgroep te realiseren. En het zou mooi zijn, als we daarbij onze bedrijfslasten verder naar beneden kunnen brengen en dat de huurderstevredenheid minimaal gelijk blijft.