Bericht

Intentieovereenkomst voor 300 betaalbare woningen Wijk bij Duurstede

03 november 2017

Op woensdag 1 november zetten Jeroen Brouwer (wethouder Volkshuisvesting Wijk bij Duurstede), Batian Nieuwerth (directeur-bestuurder Volksbelang) en Frans-Jozef Snoeks (directeur-bestuurder Viveste) hun handtekening onder een intentieovereenkomst om in de komende vijf à tien jaar driehonderd betaalbare woningen te realiseren in de gemeente Wijk bij Duurstede. De overeenkomst past in de Woonvisie van Wijk bij Duurstede, de regionale doelstelling om te komen tot meer sociale woningbouw en de strategische kaders van Volksbelang.

Ondanks crisis toch woningbouw

Ondanks de economische crisis in de afgelopen jaren, kende de woningbouw in de gemeente Wijk bij Duurstede een positieve lijn. Vanaf 2010 zijn er verdeeld over de kernen Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede verdeeld over bijna alle segmenten meer dan 500 woningen bijgekomen. “Vooral dankzij een actief grondbeleid, door open te staan voor nieuwe initiatieven en door waar het kon zelf de coördinatie in handen te houden”, aldus Jeroen Brouwer. Ongeveer dertig procent van de nieuwbouw betrof sociale huur. De ondertekening van deze intentieovereenkomst  is een eerste stap om in de nabije toekomst samen nog meer in te zetten op betaalbare huurwoningen.

Meer mogelijkheden om te bouwen

In de sociale huursector hadden de corporaties, zoals Volksbelang, de laatste jaren wel last van veranderende regelgeving, zoals de verhuurdersheffing. “Wij zijn de afgelopen jaren door de instanties gedwongen om vooral huizen te verkopen en konden daardoor niet altijd de nieuwbouw plegen, zoals we dat wilden. Dat is voor een corporatie natuurlijk enorm vervelend”, aldus Batian Nieuwerth. Maar Volksbelang zocht en vond in de omgeving een goede strategische partner: Viveste uit Houten. De twee corporaties gaan vanaf 1 januari 2018 op in één organisatie. “Voor de backoffice zaken zullen we gebruik gaan maken van een nieuw gebouw. Maar voor de contacten met onze huurders uit Wijk bij Duurstede en Langbroek houden we gewoon lokaal een kantoor. Voor onze huurders verandert er dus niets. Wel krijgen we zo gezamenlijk meer mogelijkheden om te bouwen in het Kromme Rijngebied, dus in deze gemeente”, legt Batian Nieuwerth uit.