Bericht

Oud directeur Wim Eleveld overleden

18 september 2017

Na een lang ziekbed is Wim Eleveld overleden. Wim is van januari 1985 tot 1 juli 2007 directeur geweest van Viveste en haar rechtsvoorganger Woningbouwvereniging / woningstichting dr Schaepman. Gedurende 22 jaar heeft hij zich ingezet voor de volkshuisvesting in Houten. Onder zijn leiding zijn ongeveer 1500 sociale huurwoningen in Houten gebouwd en werd het administratiekantoor geprofessionaliseerd tot woningstichting. Tevens was hij de grondlegger voor de fusie van dr Schaepman met de Algemene Woningstichting Houten.

Wij herinneren Wim als een zeer betrokken persoon met oog voor de huurders en medewerkers.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.