Bericht

Bewoners van Het Rond in actie voor 'ontmoeting'

17 mei 2015

Veel bewoners in de omgeving van Het Rond hebben ideeën over ‘ontmoeting in de buurt’. Op maandagavond 11 mei bundelden zo’n 25 bewoners hun krachten tijdens een bijeenkomst. Deze werd georganiseerd door Viveste en ‘van Houten&co’ en had als doel om gezamenlijk de ideeën om te zetten in actie.

Meer dan 'hallo'

“Ik wil dieper contact met mensen uit mijn buurt, dan alleen een ‘hallo’”, zo beschrijft een bewoonster haar wens voor ‘ontmoeting’. De groep herkent het. Ze willen samen met buurtgenoten iets doen, iets ondernemen. Of elkaar ontmoeten voor een écht gesprek. “Maar hoe doe je dat dan?”, vraagt een andere bewoonster zich hardop af. Een voor een pakken mensen de microfoon om hun idee te delen. “Ik eet wel eens bij Resto Van Harte bij kennissen in Assen, een buurtrestaurant waar je heel goedkoop met je buren kunt eten en elkaar écht leert kennen. Misschien is dat iets voor in Houten.”, oppert een mevrouw. Een andere bewoner vertelt dat hij vaak klusjes doet voor mensen in de buurt, en dat wil hij best vaker doen: “Wie hebben daar interesse in?”.

De beste ideeën

De brainstorm leidde tot vier initiatieven waarvoor de bewoners zich in de komende periode gaan inzetten, namelijk ‘een buurtrestaurant’, ‘ontmoetingsruimte’, ‘naar elkaar omkijken' en ‘facebook voor ontmoeting’. Voor elk initiatief is een bewonersgroep gevormd. Zij hebben al afgesproken wanneer ze bij elkaar komen om hun initiatief uit te werken.


Initiatief van Viveste en 'van Houten&co'

De startbijeenkomst 'ontmoeting’ maakt deel uit van een breder leefbaarheidsproject op Het Rond. Een plek waar het prettig wonen en leven is. Dat is het uitgangspunt van het project van Viveste en ‘van Houten&co’, in samenwerking met vele andere organisaties. De officiële start van dit project werd gevierd met de kerst-voorstelling ‘Hartje Houten’ in Theater Aan de Slinger

Wilt u ook meedoen of meer informatie?

Neem dan contact op met Annekee Bosveld, opbouwwerk 'van Houten&co', telefoon (030) 700 15 35 of e-mail a.bosveldvanhoutenenconl) of Wessel Hansen, wijkbeheerder Viveste, telefoon (030) 634 90 00 of e-mail w.hansenvivestenl)

Terug naar overzicht