Bericht

Eerste adviezen van Adviesraad overgenomen

20 april 2015

De Adviesraad organiseerde in februari, samen met Viveste, een thema-avond over betaalbaarheid van woningen. Huurders en andere betrokkenen brainstormden met elkaar over mogelijkheden om de huur betaalbaar te houden. Op basis van alle ideeën deed de Adviesraad een aantal concrete aanbevelingen aan Viveste. Etiënne de Graaff en Nienke Liesker, Adviesraadleden, geven uitleg.

De Adviesraad organiseerde in februari, samen met Viveste, een thema-avond over betaalbaarheid van woningen. Huurders en andere betrokkenen brainstormden met elkaar over mogelijkheden om de huur betaalbaar te houden. Op basis van alle ideeën deed de Adviesraad een aantal concrete aanbevelingen aan Viveste. Etiënne de Graaff en Nienke Liesker, Adviesraadleden, geven uitleg.

Dynamische avond

‘De huren gaan ieder jaar omhoog. Dat zou in deze economisch mindere tijden geen vanzelfsprekendheid meer moeten zijn,’ stelt Etienne de Graaff vast. ‘Tegelijkertijd kunnen huurders zelf ook het één en ander doen om woonkosten te verlagen.’ Nienke knikt en vult aan: ‘Op de thema-avond van februari sprak een gemêleerd gezelschap van huurders en medewerkers van Viveste, maatschappelijke organisaties zoals “vanHouten&co “ en gemeente met elkaar over betaalbaar wonen. Die diversiteit van mensen en belangen zorgden voor een dynamische avond vol nieuwe ideeën.’

Lage inkomens ontzien

De Adviesraad stelde naar aanleiding van alle ideeën een lijst van concrete aanbevelingen op. Eén daarvan is het beperken van de huurverhoging voor alle huurders. Voor mensen met een inkomen tot € 34.229 is de aanbeveling overgenomen; de huurverhoging zal voor hen beperkt blijven tot het inflatieniveau. Dat is 1%. Huurders met een middeninkomen en huurders met een inkomen boven de € 43.786 krijgen te maken met respectievelijk 2,5 en 5% huurverhoging. Dit betekent dat de aanbeveling voor de middeninkomens gedeeltelijk is overgenomen. Etienne: ‘Het zijn financieel lastige tijden voor veel mensen. Het is fijn om te zien dat Viveste de laagste inkomens zoveel mogelijk ontziet. Uiteraard hadden wij liever gezien dat ook de hogere inkomens een beperktere huurverhoging hadden gekregen.’

Vruchtbaar begin

Nienke: ‘Viveste neemt onze aanbevelingen serieus. Ook de adviezen om leegstaande kantoren om te bouwen naar goedkopere woningen en het promoten om kleiner te gaan wonen om zodoende doorstroming te bewerkstelligen worden onderzocht. Net als ons advies om huurders te informeren over financiële regelingen. En, ons idee om te kijken naar verlaging van servicekosten voor huurders die zich inzetten voor hun woonomgeving werd ook sympathiek ontvangen.’ Etienne: ‘De Adviesraad is een mooie vorm van huurdersparticipatie. Daarom nodig ik iedereen uit om op onze volgende thema-avond in oktober te komen.'

Zie website

Alle adviezen van de Adviesraad en de reactie daarop van Viveste kunt u op onze website vinden http://www.viveste.nl/fileadmin/user_upload/Ik_huur/Aanbevelingen_Adviesraad_-_betaalbaarheid.pdf

Terug naar overzicht