Bericht

Viveste beperkt huurverhoging voor laagste - en middeninkomens

29 maart 2015

Viveste vindt het belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor mensen met een krappe beurs. Daarom heeft zij besloten om de jaarlijkse huurverhoging voor mensen met  de laagste inkomens te beperken tot inflatie: 1%. Voor huurders met een middeninkomen wordt de huurverhoging beperkt tot 2,5%.

Laagste inkomens ontzien

Viveste beperkt dit jaar de jaarlijkse huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 34.229 tot 1%. De inflatie over het afgelopen jaar. Van de overheid mogen de huren voor deze groep stijgen met 2,5%. Voor de groep huurders met een middeninkomen wordt de huurverhoging 2,5% in plaats van de maximale 3%. Huurders met een inkomen boven € 43.786  krijgen de maximale huurverhoging van 5%.

De huurverhoging gaat in per 1 juli 2015. Alle huurders krijgen vóór 1 mei een persoonlijke brief van Viveste met een toelichting op de huurverhoging.

Adviesraad Viveste adviseerde over betaalbaar wonen

Viveste volgt met de inflatievolgende huurverhoging voor de laagste inkomens een advies op van de Adviesraad. Die organiseerde in februari samen met Viveste een thema-avond over betaalbaar wonen. De Adviesraad deed op basis van de suggesties van deelnemers aan die avond een aantal concrete aanbevelingen. Andere aanbevelingen waar Viveste mee aan de slag gaat, zijn het ombouwen van kantoren naar goedkope woningen en het meer informeren over financiële regelingen voor huurders. Ook gaat ze mogelijkheden onderzoeken om het verhuizen naar een kleinere, goedkope woning te promoten en het geven van korting op servicekosten voor huurders die zich inzetten voor hun woonomgeving.

Viveste voor betaalbaar huren

Behalve de bovengenoemde maatregelen doet Viveste meer om huren voor de laagste inkomens betaalbaar te houden. Ze biedt de meeste woningen bij nieuwe verhuur aan voor een huurprijs die ver onder de huurprijs ligt, die maximaal is toegestaan. Voor haar jongerenwoningen verlaagt ze huurprijzen, zodat jongeren onder de 23 jaar in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Ook is veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Zo heeft inmiddels 94% van de woningen van Viveste een groen A-, B- of C-energielabel. Dit zorgt voor lagere energiekosten.

Terug naar overzicht