Bericht

Houten in gesprek over 'betaalbaar wonen'

11 februari 2015

Steeds meer huurders in Houten komen financieel in de knel. Dit is een Nederlandse trend. Viveste maakt zich hier zorgen over, maar kan niet zomaar de huren verlagen. De Adviesraad van Viveste vond het thema actueel en organiseerde op 5 februari samen met Viveste een thema-avond.

Steeds meer huurders in Houten komen financieel in de knel. Dit is een Nederlandse trend. Viveste maakt zich hier zorgen over, maar kan niet zomaar de huren verlagen. De Adviesraad van Viveste vond het thema actueel en organiseerde op 5 februari samen met Viveste een thema-avond.

Huurders, betrokken Houtenaren, medewerkers van Viveste en  zijn samenwerkingspartners zochten samen naar mogelijke oplossingen op  de vraag: “Hoe houden we huren in Houten betaalbaar, met name voor de mensen met de laagste inkomens?”.  

Betaalbaarheid van verschillende kanten belicht

Na een korte kennismaking met de Adviesraad van Viveste, werd het thema door drie sprekers belicht:

Directeur-bestuurder Frans-Jozef Snoeks legde uit hoe Viveste enerzijds de noodzaak ziet om de huren te verhogen en zich anderzijds richt op betaalbare huurwoningen voor mensen met een krappe beurs. Vervolgens deelde Hasnaa Marissou (lid Adviesraad en huurder van Viveste) haar persoonlijke ervaring over het leven met schulden en hoe ze er weer uitkwam. Nadja Jungmann (lector ’Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht en eigenaar van bureau Social Force) schetste daarna de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland en gaf aan hoe je effectief mensen met schulden kunt helpen.

Brainstormsessie

Met de verhalen van voor de pauze als achtergrond en ter inspiratie, zijn de aanwezigen na de pauze met elkaar gaan zoeken naar mogelijkheden om het huren in Houten 'betaalbaar' te houden. Hun bevindingen en suggesties deelden zij ter afsluiting van de avond met alle aanwezigen. Duidelijk werd dat deze avond voldoende waardevolle input heeft opgeleverd voor de Adviesraad, om haar adviserende rol verder invulling te kunnen geven.

Kansrijke oplossingsrichtingen

De komende dagen buigt de Adviesraad zich over het selecteren van de meest waardevolle en kansrijke oplossingsrichtingen. Deze zal de Adviesraad vervolgens aan Viveste voorleggen ter beoordeling.

Vervolg

Wij houden u via onze website op de hoogte van de aanbevelingen van de Adviesraad en het vervolg. 

Terug naar overzicht