Bericht

Klankbordgroep Viveste van start

14 april 2014

Woningcorporatie Viveste zoekt actief de dialoog met haar huurders. Daarvoor is nu een moderne vorm van overleg opgestart. Viveste vindt het belangrijk om het contact met haar huurders zo goed mogelijk te onderhouden. Om te horen wat er leeft en om het voorgenomen beleid te toetsen. 

Tot voor kort waren de Huurdersraad en wijkraden in Houten actief. Ondanks de grote inzet van een aantal zeer betrokken huurders hierin, waren we het er samen over eens dat het een andere vorm moest krijgen. Daarom is onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van overleg. 

Viveste zoekt voortaan huurders direct op in de buurt of het wooncomplex, als er in hun woonomgeving iets speelt. Daarnaast gaat zij over beleidsmatige zaken in overleg met de Klankbordgroep. Deze groep betrokken huurders met passie voor Houten denkt voortaan actief mee met Viveste. Er is nog één plaats vrij. We hopen dat een huurder van Viveste die zich hier ook voor wil inzetten zich snel bij Viveste meldt.  

Bij de foto: Vlnr: Michel van der Maas, Ruud Miché, Carmen Bos, Ben Henning.

Terug naar overzicht