Bericht

Viveste bedankt Huurdersraad en wijkraden Viveste

02 december 2013

Op maandag 25 november heeft Viveste afscheid genomen van de leden van de Huurdersraad en van de wijkraden van Viveste. Vaak jarenlang hebben de leden zich ingezet voor Viveste. Er was uitgebreid tijd om herinneringen op te halen. Tijdens de bijeenkomst werden de actieve huurders van Viveste hartelijk bedankt voor hun positieve inbreng voor de huurders van Viveste. Zij ontvingen een kop en schotel met afbeeldingen van huizen en een tegoedbon van Reinaerde.

Veranderingen

Er is de afgelopen jaren veel veranderd bij Viveste en er was dus veel werk voor de Huurdersraad en de wijkraden. Vaste onderwerpen waren het  onderhoud van de woningen, de jaarlijkse huurverhoging, de begroting en het jaarverslag. Viveste ging van bouwen naar leefbaarheid, de overheid scherpte de regels aan waardoor de financiĆ«le positie van Viveste anders werd en er voor de huurders pijnlijke ingrepen nodig waren. De Huurdersraad en de wijkraden hebben altijd positief kritisch meegedacht met Viveste. Veel adviezen van de Huurdersraad zijn door Viveste overgenomen.

Hoe nu verder?

Viveste en de Huurdersraad hebben gezamenlijk de conclusie getrokken dat het tijd is voor een ander participatiemodel. Begin 2014 wordt de Huurdersraad  vervangen door een nieuw te vormen Klankbordgroep. Deze gaat Viveste op strategisch niveau adviseren. De wijkraad Centrum gaat door als een bewonerscommissie, want de bewonerscommissies blijven bestaan. En incidenteel wil Viveste een beroep doen op huurders voor participatie rond hun directe woonomgeving of over een bepaald thema.

Betrokken huurders zijn goud waard

Betrokken huurders zoals de leden van de Huurdersraad en de wijkraden zijn goud waard. Zij leveren een actieve bijdrage aan een prettig woonklimaat in Houten. Hopelijk worden er ook weer betrokken huurders gevonden voor de nieuwe Klankbordgroep.

Terug naar overzicht