Bericht

Per 1 januari nieuwe huurvoorwaarden

16 december 2013

Met ingang van 1 januari 2014 gaat Viveste werken met nieuwe algemene huurvoorwaarden. Deze gelden ook voor alle bestaande huurovereenkomsten.

In de loop der jaren zijn verschillende versies van de algemene huurvoorwaarden ontstaan. Deze (deels) verouderde huurvoorwaarden worden nu vervangen. De nieuwe huurvoorwaarden sluiten aan bij de nu geldende wetgeving en het actuele beleid van Viveste. Voor alle huurders gelden nu dezelfde regels.

De Huurdersraad Viveste heeft op 28 oktober 2013 ingestemd met de nieuwe algemene huurvoorwaarden. De voorwaarde is dat de oorspronkelijke huurcontracten, van de op dat moment verhuurde woningen, van kracht blijven.

 

 

Terug naar overzicht