Bericht

Leden gezocht voor nieuwe Klankbordgroep Viveste

31 oktober 2013

We zoeken leden voor de nieuw op te richten Klankbordgroep. Die komt in de plaats van de wijkraden en de overkoepelende Huurdersraad.


De nieuwe Klankbordgroep gaat de collectieve belangen behartigen van onze huurders. Daarnaast geeft de Klankbordgroep advies over buurtoverstijgende zaken en zet ze zich in voor een goed woonklimaat.
De bewonerscommissies blijven gewoon bestaan.

Meld u aan!

Geeft u graag uw mening? Gaat de Houtense samenleving u aan het hart en wilt u zich actief inzetten voor de huurders van Viveste? Bekijk het profiel en meld u aan via het aanmeldformulier op onze website. Opgeven kan tot 15 december 2013.

Terug naar overzicht