Bericht

Inkomensafhankelijke huurverhoging

24 april 2013

 

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om per 1 juli 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Vooral om de (extra) heffingen te kunnen betalen die de rijksoverheid ons oplegt en omdat we willen blijven investeren in de leefbaarheid en nieuwbouw in Houten. We willen aan de veranderende vraag van woningzoekenden blijven voldoen. Alle huurders ontvangen voor 1 mei een brief over de huurverhoging per 1 juli.

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Uitgangspunt bij de inkomensafhankelijke huurverhoging is dat de huurder die meer verdient een hogere huurverhoging krijgt. Dit moet stimuleren dat mensen die relatief veel verdienen eerder gaan verhuizen. Er komen dan meer betaalbare huurwoningen vrij voor mensen die minder draagkrachtig zijn. De verwachting is dat de huurverhoging ook in 2014 op deze wijze bepaald zal worden. Vanaf 2015 zal de methodiek weer anders zijn.

Waarom past Viveste de inkomensafhankelijke huurverhoging toe?

We hebben de extra huurinkomsten hard nodig om de heffingen te kunnen betalen en omdat wij willen blijven investeren in de leefbaarheid en nieuwbouw in Houten. Ook verwachten we dat inkomensafhankelijke huurverhoging zorgt voor meer doorstroming op de woningmarkt.

De heffingen die de overheid ons oplegt lopen op van € 4,5 miljoen in 2014 tot € 6 miljoen in 2020. Ongeveer evenveel als we in 2012 aan het onderhoud van onze woningen hebben uitgegeven. Dit komt erop neer dat we van iedere woning elk jaar twee maanden huur moeten afdragen.

Andere maatregelen om financieel gezond te blijven

Naast de inkomensafhankelijke huurverhoging nemen we ook andere maatregelen om financieel gezond te blijven. We gaan meer woningen verkopen en verhogen huren waar dat kan. Ook benutten we mogelijkheden om te bezuinigen op onderhoud zonder dat de kwaliteit van onze woningen echt in het geding komt. Verder zoeken we meer samenwerking met andere partijen en willen we zaken efficiënter en slimmer aanpakken.

Terug naar overzicht