Bericht

Plan voor tijdelijke eengezinswoningen aan de Hoge Schaft

11 januari 2017

In Houten komen nauwelijks eengezinswoningen met een lage huur voor gezinnen vrij. Er is dus een flink tekort aan deze woningen. Daarnaast is er extra noodzaak omdat het komende jaar ook herenigde gezinnen van statushouders gehuisvest moeten worden. Om aan de urgente behoefte aan goedkope eengezinshuurwoningen te voldoen zijn Viveste en de gemeente samen van plan om aan de Hoge Schaft ongeveer 35 tijdelijke woningen te realiseren in het gebied tussen de Albers Pistoriusweg en de spoorlijn. Het gaat om gezinswoningen van een goede kwaliteit (zie bovenstaande impressie), voor een periode van 10 jaar.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden zijn van harte welkom tijdens de informatieavond op maandag 16 januari. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is in Wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout 36 in Houten. De inloop is vanaf 19.30 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur. Behalve een toelichting op de ontwerpverkaveling en het ontwerp van de woningen krijgt u ook uitleg over de verdere procedure en inspraakmogelijkheden rondom dit plan. Vanzelfsprekend is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Wij stellen het op prijs wanneer u zich vooraf even aanmeldt met een mailtje naar gemeentehuishoutennl.

Wij realiseren ons dat er veel ge├»nteresseerde woningzoekenden zijn. Voor hen is deze avond echter niet bedoeld. Informatie over de verhuur en toewijzing van de woningen volgt later. 

Vragen?

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkeling? Kijk dan regelmatig op de projectwebsite of op de website van woningstichting Viveste. Heeft u vooraf nog vragen? Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider, Eduard Schelfaut via (030) 63 92 611.

Terug naar overzicht