Bericht

Woningcorporaties Volksbelang uit Wijk bij Duurstede en Viveste uit Houten spreken de intentie uit om te fuseren

19 december 2016

De directeur-bestuurders Batian Nieuwerth (Volksbelang) en Frans-Jozef Snoeks (Viveste) hebben op 14 december 2016 samen met Jos Bleijenberg (voorzitter RvC Volksbelang) en Tineke Booi (voorzitter RvC Viveste) een intentieovereenkomst om te fuseren ondertekend.


Lokaal en regionaal verbonden

Met fusie tussen Volksbelang en Viveste ontstaat er in Kromme Rijngebied een woningcorporatie met een sterke lokale en regionale binding. Een corporatie die in de regio staat voor goed wonen tegen een redelijke prijs voor mensen met een laag inkomen en de kwetsbare groepen in de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede bedient. Dit perspectief is voor Volksbelang en Viveste de aanleiding om fusie te onderzoeken. Argument wat hierin meeweegt is dat de gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten inmiddels intensief samenwerken.

Krachtige corporatie

Deze ambitie is alleen waar te maken vanuit een organisatie met (financiële) slagkracht. Een organisatie die met oog voor de opgaven haar groeiambities in de sociale woningvoorraad realiseert. Maar ook een organisatie die blijft voldoen aan de lokale opgaven en continuïteit biedt aan haar ambities, onder meer op het terrein van nieuwbouw en renovatie. Op deze wijze wordt de kwaliteit én diversiteit van de vastgoedportefeuille versterkt, terwijl de risico’s beter worden gespreid. Door middel van krachtenbundeling in één organisatie kan er moderne maatschappelijke dienstverlening worden geleverd. Bovendien hebben we met fusie voldoende capaciteit en professionaliteit in huis om goed te blijven inspelen op de veranderingen in de regio alsmede de wet- en regelgeving.

 
Kantoor in Wijk bij Duurstede en Houten

De corporaties zijn sterk lokaal verankerd. Dat blijft zo. Als de fusie doorgaat, houdt de nieuwe organisatie een kantoor in Wijk bij Duurstede en Houten.

Terug naar overzicht