Bericht

Viveste verbetert positie in Aedes-benchmark

24 november 2016

van 'voor de staartgroep' naar 'achter de koplopers'

Op 24 november presenteerde Aedes voor het derde jaar op rij de Aedes  Benchmark. Deze brengt in beeld hoe de woningcorporaties in Nederland presteren.

De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid en Duurzaamheid. Het oordeel op het Huurdersoordeel en de Bedrijfslasten samen bepalen de integrale benchmarkpositie.

Viveste is in de benchmark ten opzichte van vorig jaar opgeschoven van 'voor de staartgroep' naar de groep ‘achter de koplopers’. Voor zowel het Huurdersoordeel als de Bedrijfslasten is onze positie ten opzichte van vorig jaar verbeterd.

Wat het oordeel van onze huurders betreft , behoren we nu tot de ‘koplopers’. En met onze geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten zitten we net ‘achter de koplopers’. We brachten de bedrijfslasten met € 154 per woning terug, maar zitten daarmee nog boven het gemiddelde.

We streven ernaar om onze positie vast te houden en onze bedrijfslasten verder naar beneden te brengen. Het Aedes-benchmarkcentrum biedt ons de mogelijkheid om te leren van andere corporaties.

Op Aedesnet leest u meer informatie over de Aedes-benchmark. Daar vindt u ook de individuele scores.

 

 

Terug naar overzicht