Bericht

Het hart van woongroep Dassenburg klopt al 25 jaar

19 september 2016

Op 16 september hebben de bewoners van de Dassenburg hun 25 jarig jubileum gevierd in de binnentuin van het complex aan de Dassenakker. Viveste werkt al vanaf de oprichting prettig en constructief samen met de woongroep.

Eerste woongroep in Houten

De woongroep aan de Dassenburg is de oudste woongroep in Houten. Op 27 november 1991 werd de 1e huurovereenkomst getekend. In 1991 werden woningen toegewezen aan mensen die op de wachtlijst stonden bij de gemeente. De gemeente bepaalde de volgorde op basis van een aantal criteria. Nieuw bij de toewijzing van de woningen van de Dassenburg was dat men lid moest zijn van de woongroep, die een vereniging is. De gemeente wilde de reguliere woningzoekenden niet passeren en bepaalde dat er toch een aantal woningen toegewezen moesten worden aan woningzoekenden van de wachtlijst.

Woongroep

De bewoners in de woongroep zijn een goede buur voor elkaar. Door een oogje in het zeil te houden en samen activiteiten te ondernemen, leven de ouderen beschermd, veilig en fijn met elkaar. De 22 appartementen van de Dassenburg liggen om een binnentuin die jarenlang door de bewoners zelf onderhouden is. Door de stijgende leeftijd van de bewoners is het onderhoud inmiddels uitbesteed aan een hovenier.

Cadeau

Wethouder Jocko Rensen overhandigde het schilderij “Het kloppend hart van Houten” aan de voorzitter van de vereniging met de woorden: “Laat het kloppende hart van uw vereniging nog 25 jaar blijven kloppen”. Het schilderij krijgt een mooie plaats in het complex.

Terug naar overzicht