Bericht

Welke woning welke huur?

13 juli 2016

Viveste is er voor de laagste inkomens en wil dan ook het liefst dat haar woningen bewoond worden door mensen met een laag inkomen. Aan de andere kant zijn de huren de grootste inkomensbron voor Viveste. En Viveste is ook een bedrijf dat moet kunnen voortbestaan. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

Verband tussen huur en kwaliteit

Viveste verhuurt woningen voor een lagere prijs dan een commerciƫle verhuurder. In de huurhoogte is wel rekening gehouden met de kwaliteit van de woning. Voor een grotere woning moet dus meer huur betaald worden dan voor een kleine woning.

Woningtoewijzing

Er gelden veel regels bij de woningtoewijzing. Woningzoekenden die in aanmerking komen voor huurtoeslag mogen alleen een woning toegewezen krijgen tot de huurtoeslagaftoppingsgrens die voor hen geldt.  Wij willen graag de laagste inkomens een woning toewijzen. Dat betekent dat wij onze huren laag moeten houden.

Scheefwonen

Het komt regelmatig voor dat iemand met een laag inkomen een goedkope woning betrekt, maar dat na een paar jaar het inkomen stijgt door een betere baan of een partner die intrekt. Dan is de huur eigenlijk te laag voor het inkomen en is de huurder een zogenaamde scheefhuurder geworden. Idealiter zou iemand in deze situatie gaan verhuizen zodat de woning weer beschikbaar komt voor een woningzoekende met een laag inkomen.

Jaarlijkse huurverhoging

De afgelopen jaren hebben we bij de jaarlijkse huurverhoging een inkomensafhankelijke huurverhoging door mogen voeren. Hiermee kunnen we er voor zorgen dat hogere inkomens meer huur gaan betalen. De lagere inkomens hebben we dit jaar, net als vorig jaar, kunnen ontzien. Hiermee zorgen wij ervoor dat mensen met een laag inkomen betaalbaar blijven wonen.

Investeren

We gebruiken de huurinkomsten vooral om te kunnen blijven investeren in woningen voor onze doelgroep: huurders met de laagste inkomens. We vinden het niet logisch om huurders met hogere inkomens, die nu  niet meer in aanmerking zouden komen voor een sociale huurwoning, een forse korting op de marktprijs te blijven geven.

 

 

Terug naar overzicht