Bericht

Voorraad sociale huurwoningen uitgebreid

13 juli 2016

In het voormalige kantoorpand aan de Molen 43-49 worden 57 appartementen gerealiseerd. De transformatie van dit kantoorpand naar woningen was al eerder in gang gezet. Viveste heeft deze appartementen nu gekocht om te verhuren. Met de koop van het getransformeerde pand aan de Molenzoom maken Viveste en de gemeente een goede start met de uitvoering van de Woonvisie.

Financiële bijdrage

Om de aanschaf van de Molen 43-49 financieel mogelijk te maken, heeft de gemeente een bijdrage verleend uit het Volkshuisvestingsfonds. Dit fonds is bedoeld om de realisatie van sociale huurwoningen mogelijk te maken.

Doelgroepen

De huurappartementen zijn vooral geschikt voor starters op de woningmarkt. Het betreft voornamelijk 2- en 3-kamerappartementen. Daarnaast komen er ook vergunninghouders  wonen. In het gemeentelijke actieplan ‘opvang en integratie statushouders’ heeft de gemeenteraad vastgelegd dat de toegenomen druk op de woningmarkt niet ten koste mag gaan van de huidige woningzoekenden. Dat betekent dat als er nieuwe woningen bij komen in Houten, deze bestemd zijn voor zowel de huidige woningzoekenden als voor vergunninghouders.

Oplevering

Naar verwachting worden de appartementen vanaf december 2016 opgeleverd. Viveste biedt de appartementen in het najaar via WoningNet te huur aan.

Terug naar overzicht