Bericht

Viveste: wel geld, geen bouwlocaties

23 juni 2016

Minister Blok heeft bekend gemaakt wat de indicatieve bestedingsruimte van de corporaties per gemeente is. Uit deze cijfers blijkt dat Viveste ruim 145 miljoen euro zou kunnen investeren in nieuwbouw. Deze cijfers bevestigen het beeld dat Viveste zelf ook heeft. Feitelijke bouwlocaties ontbreken echter nog.

Cijfers

Het is voor het eerst dat de minister dergelijke cijfers heeft gepresenteerd. De investeringsruimte is het bedrag dat de corporatie zou kunnen lenen. Het bedrag is omgerekend naar investeringscapaciteit om nieuwbouw te realiseren of woningen te verbeteren of de huur te matigen. In de praktijk zal alle drie gedaan worden, maar Viveste legt de prioriteit bij het toevoegen van goedkope woningen. “De cijfers bevestigen het beeld dat we zelf hebben”, aldus directeur Frans Jozef Snoeks van Viveste.

Woningen toevoegen

De vraag naar sociale huurwoningen is groot in de gemeente Houten. Vooral de vraag onder jongeren  en spoedzoekers is groot. In de toekomst zullen er meer kleine huishoudens zijn. Daarom wil Viveste graag kleinere huurwoningen toevoegen. Met de aankoop, onlangs, van een kantoorpand aan de Molenzoom wordt aan deze vraag tegemoet gekomen. Dit pand zal verbouwd worden tot 57 appartementen. Dit soort kansen doen zich echter zelden voor. Snoeks: “We hebben het geld, nu willen we graag ook een locatie waar we mogen bouwen. Daarover zijn we in overleg met de gemeente. We hopen dat we binnenkort concrete stappen kunnen gaan zetten”.

Terug naar overzicht