Bericht

Voorraad sociale huurwoningen uitgebreid met 57 appartementen

14 juni 2016

In het voormalige kantoorpand aan de Molen 43-49 worden 57 appartementen gerealiseerd. De transformatie van dit kantoorpand naar woningen was al eerder in gang gezet. Viveste heeft deze appartementen nu gekocht en zal ze gaan verhuren. In maart 2016 heeft de gemeenteraad de Woonvisie van de gemeente Houten vastgesteld. Daarin staat onder meer dat er meer betaalbare huurwoningen moeten komen omdat daar grote behoefte aan is. Met de koop van het getransformeerde pand aan de Molenzoom maken Viveste en de gemeente een goede start met de uitvoering van de Woonvisie.

Financiële bijdrage

Om de aanschaf van de Molen 43-49 financieel mogelijk te maken, heeft de gemeente een bijdrage verleend uit het Volkshuisvestingsfonds. Dit fonds is bedoeld om de realisatie van sociale huurwoningen mogelijk te maken.

Doelgroepen

De huurappartementen zijn vooral geschikt voor starters op de woningmarkt. Het betreft voornamelijk 2- en 3-kamerappartementen. Daarnaast zullen er ook vergunninghouders komen wonen. Door de grote instroom van asielzoekers is het aantal te huisvesten vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) ook toegenomen. Gemeenten hebben de plicht om vergunninghouders een woning aan te bieden. In het gemeentelijke actieplan ‘opvang en integratie statushouders’ heeft de gemeenteraad vastgelegd dat de toegenomen druk op de woningmarkt niet ten koste mag gaan van de huidige woningzoekenden. Dat betekent dat als er nieuwe woningen bij komen in Houten, deze bestemd zijn voor zowel de huidige woningzoekenden als voor vergunninghouders.

Inrichtingsplan blijft gelijk

Projectontwikkelaar De Waal heeft plannen ontwikkeld om het kantoorgebouw aan De Molen 43-49 te verbouwen tot 57 appartementen. Deze plannen zijn besproken met de omwonenden en staan op het punt om gerealiseerd te worden. Het aantal appartementen en de plattegronden van de appartementen blijft hetzelfde.

Oplevering

Naar verwachting worden de appartementen vanaf december 2016 opgeleverd. Viveste zal de appartementen in het najaar via WoningNet te huur aanbieden.

Terug naar overzicht