Bericht

Belangenorganisaties houden enquête over woonwensen van ouderen en zorgbehoevenden

26 april 2016

De Samenwerkende Bonden van Ouderen Houten en de stichting Gehandicaptenbelangen Houten inventariseren de woonwensen van 55plussers en zorgbehoevenden. Hiervoor houden zij een enquête.

De enquête is een herhaling van de enquête die in 2012 gehouden is. De belangenorganisaties willen graag weten of de woonwensen in de afgelopen 4 jaar veranderd zijn. Als Viveste zijn wij uiteraard ook erg benieuwd naar de uitkomsten.

U kunt de enquête digitaal invullen via: https://nl.surveymonkey.com/r/29R6V2Z

Heeft u geen beschikking over een computer? Dan kunt u de enquête ook ophalen en inleveren bij Viveste tijdens onze openingstijden.

Terug naar overzicht