Bericht

Viveste beperkt opnieuw huurverhoging laagste inkomens

23 april 2016

Net als vorig jaar ontziet Viveste bij de jaarlijkse huurverhoging huurders met de laagste inkomens. Huishoudens met een inkomen tot € 34.678 krijgen een huurverhoging van 0,6%. De inflatie over het afgelopen jaar. Van de overheid mogen de huren voor deze groep stijgen met 2,1%. Viveste vindt het als sociale corporatie belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor mensen met een krappe beurs.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 34.678 voert Viveste de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging door. Huurders met een inkomen van € 34.678 tot en met € 44.360 krijgen een huurverhoging van 2,6%. En huurders met een inkomen boven € 44.360 krijgen 4,6% huurverhoging.

We gebruiken de huurinkomsten vooral om te kunnen blijven investeren in woningen voor onze doelgroep: huurders met de laagste inkomens. We vinden het niet logisch om huurders met hogere inkomens, die nu soms niet meer in aanmerking zouden komen voor een sociale huurwoning, een forse korting op de marktprijs te blijven geven.

De huurverhoging gaat per 1 juli 2016 in. Alle huurders ontvangen vóór 1 mei een persoonlijke brief met een toelichting.

Algemene informatie over de huurverhoging leest u in de Huurkrant 2016.

Terug naar overzicht