Bericht

Huisvesting van statushouders in Houten

04 april 2016

Woningcorporaties zijn er voor mensen die zich niet zelfstandig op de woningmarkt kunnen redden, dus ook voor mensen met een verblijfsvergunning. De gemeente Houten heeft gezegd dat zij in 2016 200 statushouders wil huisvesten. Voor een deel zullen dit de mensen zijn die in oktober 2015 in de noodopvang in Houten hebben gezeten, die een verblijfsstatus hebben gekregen.

De verwachting is dat ongeveer 100 woningen nodig zijn om dit aantal statushouders op te vangen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat dit leidt tot langere wachtlijsten voor een woning van Viveste. Samen met de gemeente werken we nu aan mogelijkheden om (tijdelijke) wooneenheden toe te voegen aan de voorraad. Dit is een lastige en veelomvattende taak, waar we u zo spoedig mogelijk duidelijkheid over hopen te geven.

Terug naar overzicht