Bericht

Gemeente en Viveste maken afspraken over woningaanpassingen

04 april 2016

Beide partijen willen dat chronisch zieken en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze mensen willen dat zelf ook graag. Soms is dan een aanpassing van de woning nodig. Met de gemaakte afspraken hopen we de aanvragen sneller af te handelen.

Waar gaan de afspraken over?

Een huurder die een woningaanpassing wil kan hiervoor een aanvraag indienen bij het Sociaal Loket van de gemeente. Het Sociaal Loket gaat op huisbezoek en beoordeelt de aanvraag. In overleg met Viveste wordt de woningaanpassing uitgevoerd. In het convenant is afgesproken wie wat doet, wie eigenaar van de aanpassing is, wie het onderhoud doet en wat er met de aanpassing gebeurt als de bewoner verhuist. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de verhuur van aangepaste woningen voor mindervaliden.

Terug naar overzicht