Bericht

Visitatie: mooie cijfers en complimenten

29 maart 2016

Het afgelopen half jaar hebben we onze prestaties over de periode 2011 tot en met 2014 laten beoordelen door een onafhankelijke commissie. Elke woningcorporatie moet dit één keer in de vier jaar laten doen.
Het bureau Cognitum, dat de visitatie uitvoerde, beoordeelt de prestaties van Viveste gemiddeld met een 7,4. Viveste krijgt complimenten voor de manier waarop zij in de afgelopen jaren is omgevormd naar een gezond modern sociaal woningbedrijf voor mensen met een krappe beurs en bijzondere doelgroepen.

Onafhankelijk oordeel

Volgens Cognitum heeft Viveste haar doelen in tijden van crisis en extra overheidsheffingen goed opgepakt. Ze heeft zichzelf nieuwe doelen gesteld, haar zwakke financiële positie versterkt en de organisatie aangepast.

Cognitum baseert haar oordeel onder meer op de beoordeling van stukken en op gesprekken met belanghouders. Zo zijn er gesprekken gevoerd met gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, de Adviesraad en medewerkers van Viveste.

Het gemiddelde van 7,4 is opgebouwd uit vier deelcijfers, namelijk:
• Presteren naar opgaven en ambitie:  7,3
• Presteren volgens belanghebbenden: 7,3
• Presteren naar vermogen: 7,0
• Governance: 8,0

Trots op het resultaat

Bestuurder Frans-Jozef Snoeks van Viveste is erg blij met het oordeel van de visitatiecommissie. “Onze inspanningen zijn niet voor niets geweest. En ondanks dat we de afgelopen jaren een stapje terug moesten doen, zijn belanghebbenden nog steeds positief over Viveste. Dat zie ik als een compliment. We zijn inmiddels klaar om onze grootste uitdaging - meer betaalbare woningen voor de mensen die het echt nodig hebben – op te pakken.”

Terug naar overzicht