Bericht

Inkomensafhankelijke huurverhoging

04 februari 2016

Op 3 februari heeft de Raad van State uitgesproken dat de Belastingdienst aan verhuurders geen inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen mag geven. In de wet staat namelijk niet expliciet dat de Belastingdienst daartoe verplicht is.

Minister Blok heeft deze verplichting wel expliciet opgenomen in het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015. Het wetsvoorstel komt deze week aan de orde in de Tweede Kamer. Als de wet snel wordt aangenomen, kan de Belastingdienst volgens de minister in ieder geval voor de huuraanzeggingen per 1 juli 2016 de inkomensverklaringen verstrekken.

De minister denkt nog na over de gevolgen die de uitspraak heeft voor de opvraag van de inkomensgegevens voor de huurverhogingen per 1 juli 2016.

Viveste heeft sinds 2013 gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de inkomensafhankelijke huurverhoging. En daarbij de wet gevolgd. Vooral om scheefwonen tegen te gaan en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Viveste wacht nu af wat er uit de behandeling van het onderwerp in de Tweede Kamer komt.

Terug naar overzicht