Bericht

Gemeente en Viveste maken afspraken over woningaanpassingen

01 februari 2016

Op donderdag 28 januari hebben de gemeente Houten en Viveste het Convenant woningaanpassingen ondertekend.

In de overeenkomst staan afspraken over het aanvragen, aanbrengen, onderhouden en verwijderen van woningaanpassingen. Het doel is om aanvragen voor woningaanpassingen sneller af te kunnen handelen. Beide partijen willen namelijk dat chronisch zieken en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  Soms is dan een aanpassing van de woning nodig.

Waar gaan de afspraken over?

Een huurder die een woningaanpassing wil, kan hiervoor een aanvraag indienen bij het Sociaal Loket van de gemeente. Het Sociaal Loket gaat op huisbezoek en beoordeelt de aanvraag. De woningaanpassing wordt in overleg met Viveste uitgevoerd. Gemeente en Viveste hebben nu met elkaar afgesproken wie de aanpassing uitvoert,  wie de eigenaar van de aanpassing is, wie het onderhoud doet en wat er met de aanpassing gebeurt als de bewoner verhuist. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de verhuur van aangepaste woningen voor minder validen.

Terug naar overzicht