Bericht

Taakstelling huisvesting statushouders 2015 volbracht

15 december 2015

Ieder half jaar krijgt de gemeente van de Rijksoverheid de opdracht om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Het aantal is afhankelijk van de grootte van de gemeente en het totale aantal statushouders. In november was in Houten de taakstelling voor 2015 behaald.

Sociale huurwoning
Omdat statushouders een laag inkomen hebben, zijn zij in feite altijd aangewezen op een sociale huurwoning. In 2015 hebben we 106 statushouders gehuisvest. Dit was de achterstand over 2014 plus de taakstelling van 2015. Om de statushouders te huisvesten zijn 35 woningen gebruikt. Tot eind november hadden we in 2015 282 woningen verhuurd. We hebben dus iets meer dan 12% van onze woningen aan statushouders verhuurd.

Gezamenlijke inspanning
Een dak boven je hoofd is een eerste stap, maar er komt veel meer kijken bij de huisvesting van statushouders. Mensen moeten de Nederlandse taal en cultuur leren kennen, er moeten veel praktische zaken geregeld worden (uitkering, opleiding, inrichting woning, etc.), soms moeten mensen alles wat ze meegemaakt hebben nog verwerken en kinderen moeten naar school. Deze zaken worden door Vluchtelingenwerk, de gemeente, zorginstellingen en de scholen opgepakt. Samen kunnen we deze mensen een goede start geven in Nederland.

Taakstelling voor 2016
Inmiddels is bekend dat in de eerste helft van 2016 58 statushouders in Houten gehuisvest moeten worden. De verwachting is dat de taakstelling voor de tweede helft van 2016 hoger zal zijn. We onderzoeken andere mogelijkheden van huisvesting voor statushouders en ook starters op  de woningmarkt, zodat het woningaanbod vergroot wordt.

Terug naar overzicht