Bericht

Minister Blok op werkbezoek bij Viveste

14 december 2015

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst bracht maandagmiddag 14 december een werkbezoek aan Viveste.

Het bezoek stond in het teken van de zogenaamde gedragsaanwijzing bij woonoverlast. Met een  gedragsaanwijzing verplicht de rechter  een overlast veroorzakende huurder iets te doen (gebod) of na te laten (verbod). Houdt de huurder zich niet aan de afspraken dan volgt huisuitzetting. Viveste heeft dit nieuwe instrument succesvol ingezet om woonoverlast door een huurder tegen te gaan. De minister is enthousiast over de resultaten die Viveste hiermee heeft bereikt. 

Woonoverlast

Woonoverlast tussen huurders komt regelmatig voor. Ook in Houten. In de meeste gevallen is het mogelijk om de overlast onderling op te lossen, al dan niet met hulp van een bemiddelaar. Als de overlast ernstige vormen aanneemt, kan de corporatie de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden. Dan volgt huisuitzetting. In sommige gevallen is een huisuitzetting een te zwaar instrument. “In feite willen we mensen ook niet op straat zetten, maar we willen dat ze hun gedrag aanpassen en geen overlast meer veroorzaken”, aldus Wilma Bongers, woonconsulent bij Viveste.

Gedragsaanwijzing

De gedragsaanwijzing is een tussenstap waarmee een huisuitzetting voorkomen kan worden. Na klachten over het niet naleven van de huurovereenkomst, doet de woningcorporatie een verzoek bij de rechter voor het opleggen van een gedragsaanwijzing. De rechter geeft in een gesprek met de overlastgever aan wat niet meer mag, en wat de consequenties zijn als de gedragsaanwijzing niet wordt nageleefd. Soms is de tussenkomst van de rechter niet noodzakelijk en kan Viveste met de overlastgever bindende afspraken maken.

Pilot

Viveste heeft met 31 andere corporaties meegedaan aan een pilotproject om deze gedragsaanwijzing in de praktijk te toetsen. Deze pilot werd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) opgezet in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De minister heeft zich tijdens zijn werkbezoek vanuit verschillende perspectieven laten bijpraten over de gedragsaanwijzing bij woonoverlast  en de ervaringen ermee in de praktijk. Deze pilot wordt op 12 januari 2016 afgerond. Ook Viveste is bij deze slotbijeenkomst aanwezig waar de uitkomsten en de ervaringen worden gedeeld. 

Ervaringen

Minister Blok startte het werkbezoek bij het kantoor van Viveste. Daar werd hij geïnformeerd over de aantallen, de diversiteit en de aanpak van woonoverlast, waarbij ook de ervaringen met de gedragsaanwijzing werden besproken. Vervolgens fietste minister Blok naar het huis van een bewoner voor wie de rechter een gedragsaanwijzing heeft uitgesproken. Hier sprak de minister met de bewoner over wat deze gedragsaanwijzing voor de bewoner betekende.  Uit het gesprek bleek dat de overlast was afgenomen en dat de bewoner ook in zijn persoonlijk leven stappen heeft gemaakt. “Jullie hebben voor deze bewoner het leven op orde gekregen, niet alleen het huis, maar veel meer dan dat!” aldus Stef Blok.

Terug naar overzicht